Keskustoimisto

Keskustoimisto luo kunnan organisaatiolle edellytykset tulokselliseen työskentelyyn asukkaiden hyvinvoinnin sekä asukkaille suunnatun palvelutuotannon edistämiseksi.

Keskushallinto  valmistelee asiat kunnanhallitukselle/-valtuustolle ja koordinoi kuntastrategian sekä muiden kehittämisohjelmien laadintaa ja toteutusta. Keskushallinto vastaa palvelutoiminnan kehittämisestä yhteistoiminnassa muiden hallinnonalojen kanssa kestävän kehityksen (sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen) periaatteen mukaisesti säädöksiä noudattaen ja talouden tasapaino säilyttäen.

Keskushallinnon toimintoihin kuuluvat ICT-, talous- (palkanlaskenta, kirjanpito), henkilöstö- sekä työllistämispalvelut, tarkastustoiminta sekä vaalit ja toimikunnat.

Keskustoimiston henkilökuntaan kuuluvat:                                                    

Kunnanjohtaja Erkki Nikkilä
puh. 044-459 6200
erkki.nikkila(at)kinnula.fi

Kunnansihteeri Marja Lehtonen
puh. 044-4596 260
marja.lehtonen(at)kinnula.fi

Kirjanpitäjä Jonna Aarrekangas-Sneck
puh. 044-459 6218
jonna.aarrekangas-sneck(at)kinnula.fi

Palkkakirjanpitäjä Seija Pekkarinen
puh. 044-459 6205
seija.pekkarinen(at)kinnula.fi

Toimistonhoitaja Maija Kinnunen
puh. 044-459 6203
maija.kinnunen(at)kinnula.fi

Palveluneuvoja Maarit Piispanen
puh. 044-459 6204
maarit.piispanen(at)kinnula.fi