KORONATIEDOTE 29.12.2021

Kinnulan kunnan johtoryhmän päivitetty koronatiedote luettavissa linkistä. Tiedote sisältää uusia rajoitustoimia kunnassa.

Rajoitukset perustuvat kunnan koronatilanteeseen sekä valtionneuvoston ohjaukseen ottaa käyttöön laaja-alaiset sekä täysimääräiset pandemiantorjunnan keinot epidemian leviämisalueella. Rajoituksia seurataan ja päivitetään tilanteen mukaan.

COVID 19 TIEDOTE 29.12.2021

KORONATIEDOTE 23.12.2021

Kunnan johtoryhmän tilannepäivitys 23.12.2021:

COVID 19 TIEDOTE 23122021

Kinnulan kunnan johtoryhmä toivottaa kaikille rauhallista joulua, mutta muistuttaa edelleen hyvästä käsihygieniasta, turvaväleistä sekä maskin käytöstä kaikissa tilanteissa, joissa ollaan kontaktissa toisten ihmisten kanssa. Joulua suositellaan vietettäväksi pienissä porukoissa.

Jos epäilet koronavirustartuntaa, voit tehdä oireiden arvioinnin Omaolopalvelussa https://www.omaolo.fi/. Voit ottaa yhteyttä soittamalla omaan terveyskeskukseen 044 4596 311 tai Päivystysapuun 116117, josta ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin. Vältä kontakteja muihin ihmisiin, mikäli epäilet tartuntaa.

Epäillessään koronainfektiota voi myös erityisesti juhlapyhien aikaan tehdä korona-kotitestin. Näitä kotitestisettejä myydään mm. ruokakaupoissa ja apteekeissa n. 6-8 euron hintaan. Mikäli testin tulos on positiivinen, tulee pikimmiten soittaa yllä mainittuihin yhteysnumeroihin, jotta tarkempi ns. PCR-testi voidaan tehdä.

 

Hammashoitolan joulunaika

Hammashoitola on suljettu 27.12. – 31.12. 2021.

Särkytapauksissa virka-aikana yhteys Jyväskylän Terveystaloon, puh. 0306000.

Iltaisin ja viikonloppuisin särkypäivystys Jyväskylän Kyllössä, puh.nro 116117.

Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystyksestä apua ympäri vuorokauden 1.1.2022 alkaen koko Keski-Suomeen

Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystyksestä apua ympäri vuorokauden 1.1.2022 alkaen koko Keski-Suomeen ja Kuhmoisiin

Keski-Suomen sosiaalipäivystyksen toiminta laajenee 1.1.2022 alkaen sosiaali- ja kriisipäivystykseksi. Jatkossa Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystys, nykyisen virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen sijaan, vastaa kiireellisestä sosiaalityöstä ja akuutista kriisiavusta äkillisissä, traumaattisissa kriisitilanteissa ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee Keski-Suomen 22 kuntaa sekä Kuhmoisten kuntaa. Toimintaa hallinnoi Jyväskylän kaupunki.

Sosiaalipäivystyksen ja kriisipäivystyksen tavoittaa yhdestä numerosta 

Asukkaat, viranomaiset ja yhteistyökumppanit Keski-Suomessa tavoittavat sosiaali- ja kriisipäivystyksen avun yhdestä numerosta 014 266 0149 ympäri vuorokauden. Palveluun voi soittaa myös nimettömästi.

Milloin yhteyttä sosiaali- ja kriisipäivystykseen?

Sosiaali- ja kriisipäivystykseen voi ottaa yhteyttä esimerkiksi, kun on huolta lapsesta tai perheen tilanteesta, on akuutti lähisuhdeväkivaltatilanne tai sen uhka, huoli vanhuksen tai vammaisen kotona pärjäämisestä tai kun kohtaa äkillisen tai järkyttävän kriisitilanteen. Se voi olla esimerkiksi läheisen kuolema, itsemurha tai itsemurhayritys, onnettomuus, väkivallan uhriksi joutuminen, vähältä piti -tilanne tai vakava kuolemaan johtava sairaus. Apua voi hakea asiakas itse, läheinen, ystävä tai viranomainen. Palvelut ovat maksuttomia.

Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystys tarjoaa psykososiaalista tukea kokonaisvaltaisesti äkillisissä ja järkyttävissä tilanteissa. Päivystys vastaa kiireellisestä sosiaalityöstä, psyykkisestä ensiavusta heti kriisitilanteen jälkeen ja akuutista kriisityöstä, joka käsittää myös kriisitapaamisia yksittäisille henkilöille, perheille tai ryhmille. Yksikön tehtäviin kuuluu myös valmiuden ja varautumisen tehtäviä. Kiireettömissä asioissa asukkaat ottavat yhteyttä edelleen oman kunnan sosiaalityöhön.

Keski-Suomen sosiaalipäivystyksen toiminnan laajeneminen ympärivuorokautiseksi sosiaali- ja kriisipäivystykseksi vahvistaa asiakkaiden ja toimijoiden yhdenvertaisuutta ja oikeusturvaa psykososiaalisen tuen osalta. Sillä myös turvataan asukkaiden lakisääteisen psykososiaalisen tuen saaminen ympärivuorokautisesti äkillisissä tilanteissa.

Kriisikeskus Mobile tarjoaa edelleen järjestölähtöistä matalan kynnyksen kriisityötä

Jyväskylän seudun mielenterveysseura ry:n ylläpitämä Kriisikeskus Mobile toteuttaa viranomaistoimintaa täydentävän, järjestölähtöisen matalan kynnyksen kriisityön. Mobilesta saa apua erilaisissa elämäntilannekriiseissä ja myös muun muassa tilanteissa, jos henkilöllä on itsetuhoisia ajatuksia, on kokenut väkivaltaa, on käyttäytynyt väkivaltaisesti tai, jos on joutunut tai epäilee joutuneensa rikoksen uhriksi. Lisäksi eri yhteistyötahot voivat olla yhteydessä Kriisikeskus Mobileen, kun ne haluavat ohjata asiakkaita järjestölähtöiseen kriisi-, väkivalta- ja rikosuhripäivystystyöhön.

Mobile palvelee 1.1.2022 alkaen arkisin maanantaista torstaihin kello 8–20 ja perjantaisin kello 8–17, numerossa 044 788 8470, Matarankatu 2 (D-ovi), Jyväskylä.

Sosiaalipäivystyksen ja kriisipäivystyksen palvelut joulukuussa 2021

Loppuvuoden 2021 aikana Keski-Suomen sosiaalipäivystys palvelee virka-ajan jälkeen iltaisin, öisin ja viikonloppuisin numerossa 014 266 0149. Kriisikeskus Mobile palvelee maanantaista sunnuntaihin kello 8–22 numerossa 044 7888 470. Yöaikaan akuuteissa kriisitilanteissa ensiyhteyden voi ottaa Keski-Suomen sosiaalipäivystyksen numeroon 014 266 0149. Sosiaalipäivystys tekee ensiarvion.

www.jyvaskyla.fi/hatatilanteet_ja_paivystys/sosiaalipaivystys

www.kriisikeskusmobile.fi

Lisätietoja: 

Maarit Kinnunen, p. 050 5538 462, Keski-Suomen sosiaalipäivystyksen johtava sosiaalityöntekijä, Jyväskylän kaupunki

Tuija Hauvala, p. 0400 290 277, kriisikeskuksen johtaja, Kriisikeskus Mobile

Ulla Kuittu, p. 050 3538 310, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja, Jyväskylän kaupunki

Merja Pihlajasaari, p. 050 454 8258, puheenjohtaja, Jyväskylän seudun mielenterveysseura ry

Kiinnostaako ikäihmisten perhehoitajan merkityksellinen tehtävä?

Kiinnostaako ikäihmisten perhehoitajan merkityksellinen tehtävä?

Ikäihmisten perhehoito on ympäri- tai osavuorokautisen hoivan tai muun huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoidossa yhdessä eletty hyvä arki ja ihmissuhteet luovat turvallisuutta.

Keski-Suomeen tarvitaan lisää ikäihmisten perhehoitajia. Perhehoitajan tehtävästä kiinnostuneet valmennetaan ja heille järjestetään tukea, ohjausta ja koulutusta.

Perhehoitajaksi ryhtyminen on koko perheen yhteinen päätös ja edellyttää halua sitoutua toimintaan. Perheen oman elämäntilanteen tulee olla vakaa ja ihmissuhteiden kunnossa.

Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon koordinointi järjestää seuraavan ikäihmisten perhehoidon ennakkovalmennuksen tammikuussa 2022. Valmennus toteutetaan Perhehoitoliitto ry:n materiaalin pohjalta ja se on osallistujille maksuton.

Perhehoito antaa ikäihmiselle mahdollisuuden elää perheessä.

Lisätietoja:

sosiaaliohjaaja Hellevi Pekkarinen p.044 4596308
hellevi.pekkarinen@kinnula.fi

palveluohjaaja Merja Korpela p. 014 266 2493
merja.korpela@jyvaskyla.fi

Loppuvuonna 2021 yöaikaan akuuteissa kriisitilanteissa ensiyhteys Keski-Suomen sosiaalipäivystykseen

Keski-Suomen sosiaalipäivystyksen toiminta laajenee 1.1.2022 alkaen. Jatkossa yksikkö on Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystys, joka toimii ympärivuorokautisesti. Sosiaalipäivystyksen lisäksi yksikkö vastaa vuoden alusta lähtien ympärivuorokautisesta akuutista kriisityöstä traumaattisissa tilanteissa. Jyväskylän seudun mielenterveysseura ry:n Kriisikeskus Mobile toteuttaa edelleen viranomaistoimintaa täydentävän, järjestölähtöisen matalan kynnyksen kriisityön vuonna 2022.

Loppuvuoden 2021 toimintatapa kriisitilanteissa – Mobile suljettuna yöaikaan

Kriisikeskus Mobilen palveluajoissa on muutoksia jo nyt. Mobile palvelee 2021 loppuvuoden ajan maanantaista sunnuntaihin kello 8–22 numerossa 044 7888 470. Yöaikaan akuuteissa kriisitilanteissa ensiyhteyden voi ottaa sosiaalipäivystyksen numeroon 014 266 0149 tai viranomaisnumeroon 014 266 3476. Sosiaalipäivystys tekee ensiarvion ja Mobile toteuttaa varsinaisen kriisityön. Viranomaisnumero on tarkoitettu vain viranomaisten tietoon ja käyttöön.

Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystyksen 1.1.2022 käynnistyvästä toiminnasta tiedotetaan tarkemmin joulukuussa.

www.jyvaskyla.fi/hatatilanteet_ja_paivystys/sosiaalipaivystys

kriisikeskusmobile.fi/

Lisätietoja:

Maarit Kinnunen, p. 050 5538 462, Keski-Suomen sosiaalipäivystyksen johtava sosiaalityöntekijä, Jyväskylän kaupunki

Tuija Hauvala, p. 0400 290 277, kriisikeskuksen johtaja, Kriisikeskus Mobile

Aluevaalit 2022 ensimmäistä kertaa Suomen historiassa

Hyvinvointialueiden perustamisen myötä Suomessa järjestetään tammikuussa 2022 uudet vaalit. Aluevaaleissa Keski-Suomeen hyvinvointialueelle valitaan 69 aluevaltuutettua päättämään siitä, miten ja millaisia tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluita sekä pelastustoimen palveluita keskisuomalaiset saavat. Aluevaltuusto päättää muun muassa hyvinvointialue- ja palvelustrategiasta, palveluverkoston periaatteista, pelastustoimen palvelutasosta ja hyvinvointialueen talousarviosta ja -suunnitelmasta sekä jäsenten valitsemisesta toimielimiin. Kyse on kaikille merkittävistä palveluista: valtuutetut päättävät esimerkiksi siitä, missä Keski-Suomen terveysasemat, hammashoitolat tai neuvolat sijaitsevat, millä edellytyksillä ikäihmiset saavat kotipalvelua tai kuinka kauan kestää pelastuslaitoksen saapuminen.

Vaalipiirinä koko Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomessa aluevaalien vaalipiirinä on Keski-Suomen hyvinvointialue, joka muodostuu Hankasalmen, Joutsan, Jyväskylän, Jämsän, Kannonkosken, Karstulan, Keuruun, Kinnulan, Kivijärven, Konneveden, Kyyjärven, Laukaan, Luhangan, Multian, Muuramen, Petäjäveden, Pihtiputaan, Saarijärven, Toivakan, Uuraisten, Viitasaaren ja Äänekosken kunnista.

Päätöksiä ei tehdä enää kuntaperusteisesti, vaan koko Keski-Suomen alue ja asukkaiden tarpeet huomioiden. Aluevaltuuston tulee johtaa hyvinvointialuetta kokonaisuutena. Palvelut tulee järjestää siten, että ne tukevat jokaisen keskisuomalaisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta asuinpaikkakunnasta riippumatta.

-Äänioikeus tammikuussa 2022 toimitettavissa aluevaaleissa on hyvinvointialueen täysi-ikäisillä asukkailla. Aluevaalit toimitetaan välittöminä, salaisina ja suhteellisina. Hyvinvointialue muodostaa yhden vaalipiirin, eikä hyvinvointialuetta jaeta sisäisiin vaalipiireihin. Eli käytössä ei ole niin kutsuttuja kuntakiintiöitä, kertoo aluevaalilautakunnan 1. sihteerinä toimiva Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen, hallintolakimies Pauliina Mäenpää.

Ehdokkaaksi 14.12. mennessä

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuustoon valitaan yhteensä 69 jäsentä. Aluevaaleissa voivat ehdokkaita asettaa puoluerekisteriin merkityt puolueet tai äänioikeutetut (vähintään 50), jotka ovat perustaneet valitsijayhdistyksen. Kukin puolue, vaaliliitto tai valitsijayhdistysten yhteislista saa asettaa enintään 86 ehdokasta aluevaaleihin.

-Tavoite on haastava asian uutuuden ja hiljattain pidettyjen kuntavaalien takia. Uuden päätöksentekoelimen työn tärkeyden kannalta on toivottavaa, että mahdollisimman moni sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen luottamustehtävistä kiinnostunut kuntalainen tarjoutuu ehdokkaaksi. Aikaa toimintaan on vähän, sillä ehdokashakemukset on jätettävä aluevaalilautakunnalle 14. joulukuuta mennessä ja sitä ennen on vielä käytävä läpi ehdokkaiden puolue- ja valitsijayhdistyskohtainen valintaprosessi, sanoo Keski-Suomen aluevaalilautakunnan puheenjohtaja Raimo Sopo ehdokkuuttaan harkitseville.

Tammikuussa äänestetään tärkeistä palveluista

Aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 12.–18.1.2022 ja ulkomailla 12.–15.1.2022.

Keski-Suomen aluevaltuusto aloittaa työnsä 1.3.2022. Jatkossa hyvinvointialueen aluevaalit järjestetään aina kuntavaalien yhteydessä. Seuraavat vaalit käydään jo vuonna 2025.

Muita tärkeitä päivämääriä

  • Pe 5.11.2021 Ennakkoäänestyspaikat julkaistaan vaalit.fi-sivulla
  • Ehdokashakemukset on jätettävä viimeistään 14.12.2021 ennen kello 16.00
  • To 23.12.2021 Aluevaaliehdokkaiden tiedot vaalit.fi
  • Joulukuun 2021 lopulla alkaa äänioikeusilmoitusten postitus äänestäjille
  • Ke 26.1.2022 Aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset, tulospalvelu vaalit.fi
  • Aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022

Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen noin 275 000:n keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Uudistuksessa hyvinvointialueen työntekijöiksi siirtyvät Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden, kuntayhtymien ym. organisaatioiden (Saarikka, Wiitaunioni, Keski-Suomen seututerveyskeskus) ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen henkilöstö. Uudistuksen jälkeen Keski-Suomen hyvinvointialueella työskentelee noin 10 000 työntekijää.

Lue lisää:

Lisätietoja:

  • Raimo Sopo, Keski-Suomen aluevaalilautakunnan puheenjohtaja, p. 045 608 2848, raimojsopo@gmail.com
  • Pauliina Mäenpää, Keski-Suomen aluevaalilautakunnan 1. sihteeri, Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallintolakimies, p. 050 452 4569, pauliina.maenpaa@ksshp.fi
  • Kati Kallimo, Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelutoimielin, puheenjohtaja, p. 050 442 2302, kati.kallimo(at)jyvaskyla.fi