Kunto- ja liikuntasalin käytön ohjeistusta ma 18.1.2021 alkaen

Kunto- ja liikuntasali avataan ma 18.1.2021 alkaen. Muutama ohjeistus käyttöä varten:

KUNTOSALI:

 • Kuntosalia voi käyttää max. 4 hlöä kerrallaan
 • Turvaväleihin on kiinnitettävä erityistä huomiota
 • Laitteet desinfioidaan käytön päätteeksi käyttäjän toimesta
 • Ma-Pe klo 8.00 – 15.00 kuntosali on vain oppilaiden käytössä

 

LIIKUNTASALI:

 • Liikuntasalissa max. 10 hlöä kerrallaan
  • Liikuntasali voidaan jakaa väliverholla kahteen osaan, joka mahdollistaa kahden 10 hlön ryhmän samanaikaisen harjoittelun
  • Ryhmän vetäjät huolehtivat, että ryhmät eivät kohtaa pukuhuoneissa tai liikuntatiloissa
 • Ryhmän vetäjä vastaa asiakasmäärän rajoitusten noudattamisesta sekä välineiden desinfioinnista käytön päätteeksi
 • Ma-Pe klo 8.00 – 15.00 liikuntasali on vain oppilaiden käytössä

Mikäli sisäliikuntatiloista annettuja ohjeistuksia ei noudateta, voidaan ne sulkea uudestaan mahdollisten tartuntojen estämiseksi.

LIIKKUKAAMME TURVALLISESTI JA OHJEISTUKSIA NOUDATTAEN! 😊

Kuntosalikortin voimassaoloajan pidentäminen koronasulun vuoksi

Kinnulan kunnan kuntosali on ollut suljettuna 4.12.2020 alkaen koronapandemian vuoksi. Kuntosalin sulkuaika tullaan hyvittämään asiakkaille siten, että kuntosalikortin voimassaoloaikaa tullaan pidentämään sulkuajan pituudella. Mikäli asiakas ei voi käyttää lisättyä voimassaoloaikaa esimerkiksi paikkakunnalta muuton vuoksi, tullaan maksu palauttamaan ko. ajalta. Tällöin tulee olla yhteydessä sähköpostitse kinnulan.kunta@kinnula.fi.

KIRJASTON VUODENVAIHTEEN AIKAA

KIRJASTON VUODENVAIHTEEN AIKAA

Uudenvuoden aattona 31.12. 2020, uudenvuodenpäivänä 1.1.2021  ja loppiaisena 6.1.2020 omatoimipalvelu klo 7-21.

Muulloin omatoimi joka päivä klo 7-21, sekä palveluajat maanantaina, tiistaina ja torstaina klo 12-18, keskiviikkona ja  perjantaina klo 11-16 (palveluaikoina henkilökunta paikalla)!

Hyvää tulevaa uutta vuotta kaikille!

Kunnanviraston joulunaika

Joulunaikaan kunnan työntekijöitä lomailee ansaitusti. Mikäli asiasi ei ole kiireellinen ja sen ehtii hoitamaan vuodenvaihteen jälkeen, laita  sähköpostia suoraan halutulle henkilölle (etunimi.sukunimi@kinnula.fi) TAI kinnulan.kunta@kinnula.fi.

Mikäli asiasi on kiireellinen, voit olla yhteydessä puhelimitse numeroon 044 459 6203 tai sähköpostitse maija.kinnunen@kinnula.fi.

 

TIEDOTE VESILASKUTUKSESTA

Kunnan äskettäisessä vesilaskutuksessa on ilmennyt viiveitä eri vaiheissa. Ohjelmistovian vuoksi laskutuksen liikkeellelähdössä on ollut usean viikon viive. Sen jälkeen on viivettä ollut lisäksi postin kulussa, minkä vuoksi laskut ovat tulleet asiakkaille lähellä eräpäivää. Pahoittelemme tapahtunutta. Mikäli haluat vesilaskulle lisää maksuaikaa, ole yhteydessä sähköpostitse veli-pekka.parkkila@kinnula.fi.

Vesi- ja lämpölaskutusten osalta on tarkoitus kehittää luenta- ja laskutusjärjestelmää vuoden 2021 aikana ajantasaisemmaksi ja asiakaslähtöisemäksi. Uutta järjestelmää on jo testattu ja testataan edelleen kevääseen 2021 jatkuvalla ns. pilottihankkeella, jonka tarkoituksena on varmistaa uuden järjestelmän toimivuus kunnan alueella.

Keski-Suomen sosiaalipäivystys palvelee koko maakuntaa iltaisin, öisin ja viikonloppuisin

Jyväskylän kaupungin sosiaalipäivystyksen nimi muuttuu vuoden 2021 alussa Keski-Suomen sosiaalipäivystykseksi. Jyväskylän sosiaalipäivystysyksikkö on tuottanut vuodesta 2020 alkaen virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen kaikille Keski-Suomen kunnille. Nimen muutoksen myötä yksikön nimi vastaa palvelun maantieteellistä toiminta-aluetta.

Sosiaalipäivystys palvelee iltaisin, öisin ja viikonloppuisin, kun tarvitaan kiireellistä sosiaalityön apua esimerkiksi perheen kriisi- tai hätätilanteissa tai kun on huoli lapsen, nuoren, aikuisen, ikääntyneen tai vammaisen henkilön kotona pärjäämisestä. Sosiaalipäivystykseen kannattaa ottaa yhteyttä silloin, kun asia ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään.

Sosiaalipäivystys on ympärivuorokautinen välittömän avun tarpeeseen vastaava palvelu. Arkipäivisin, virka-aikaan kiireellisissä asioissa voi ottaa yhteyttä oman kunnan sosiaalipalveluihin.

– Valtaosa sosiaalipäivystyksen tehtävistä liittyy lapsiin ja lapsiperheisiin. Ikääntyneisiin ja aikuisiin liittyvien tehtävien määrä on selkeässä nousussa, johtava sosiaalityöntekijä Maarit Kinnunen selvittää.

– Kannustan asiakkaita tai heidän läheisiään ottamaan rohkeasti yhteyttä sosiaalipäivystykseen sosiaalisissa hätätilanteissa, Maarit Kinnunen kannustaa.

Sosiaalipäivystys toimii yhteistyössä ensihoidon, terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen ja tarpeen mukaan muiden toimijoiden kanssa.

Yhteys Keski-Suomen sosiaalipäivystykseen

 • p. 014 266 0149, arkisin 16–08, viikonloppuisin ja arkipyhinä ympäri vuorokauden
 • Jos päivystäjä ei pysty vastaamaan puheluun, päivystyksen tavoittaa hätänumeron 112 kautta.

www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/sosiaalipaivystys

Lisätietoja:
johtava sosiaalityöntekijä Maarit Kinnunen, p. 014 266 3625

KINNULAN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA, tiedote 10.12.2020

TIEDOTE 10.12.2020

Kinnulan pohjavesialueille on valmisteilla suojelusuunnitelma. Kinnulan kunnan alueella on yhteensä neljä luokiteltua pohjavesialuetta, jotka sijaitsevat Kinnulan ja Lestijärven välisellä luode-kaakkosuuntaisella pitkittäisharjujaksolla. Pohjavesialueiden luokittelu perustuu niiden vedenhankinnalliseen merkitykseen ja suojelutarpeeseen. Vedenhankinnan kannalta tärkeitä 1-luokan pohjavesialueita ovat Virpikankaan ja Aho-Kurkelan pohjavesialueet, joilta otetaan talousvesi kunnan vesijohtoverkostoon. Kangaskylän ja Muholan pohjavesialueet on luokiteltu 2-luokkaan eli vedenhankintakäyttöön soveltuviksi pohjavesialueiksi. Kinnulan keskustaajaman alue sijoittuu Virpikankaan ja Kangaskylän pohjavesialueille. Pohjavesialueiden luokittelusta sekä rajaamisesta vastaava Keski-Suomen ELY-keskus on tarkistanut Kinnulan pohjavesialueiden luokitukset vuonna 2019.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaan kootaan tiedot pohjavesialueiden pohjavesiolosuhteista sekä niillä sijaitsevista vedenottamoista. Lisäksi kartoitetaan pohjavesialueiden mahdollisia riskikohteita. Pohjavettä vaarantavia riskitoimintoja ovat tyypillisesti mm. kemikaalien ja polttoaineiden käsittely sekä varastointi, maa-ainesotto, liikenne ja tienpito sekä maatalous. Riskinarvioinnin perusteella suojelusuunnitelmassa esitetään toimenpidesuosituksia pohjavesialueiden määrällisen ja laadullisen pysyvyyden turvaamiseksi.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Suunnitelma asetetaan tämän jälkeen nähtäville ja kommentoivaksi kunnan verkkosivuille. Kuulemisvaiheen aikataulusta tiedotetaan tarkemmin erikseen.