Liittyminen

 

Asemakaava-alueilla on kattava vesi- ja viemäriverkosto. Uusille kaava-alueille verkostoa rakennetaan ennen tonttien luovutusta.

Haja-asutusalueille on määritelty vesi- ja viemärilaitosten toiminta-alueet. Toiminta-alueella on hinnaston mukaiset hinnat voimassa.

Lisätietoja teknisestä toimistosta