Jätevesi

Jäteveden puhdistus: Viemäriveskoston jätevedet sekä Lestijärven kunnan puolelta tulevat jätevedet puhdistetaan Kinnulan  jätevedenpuhdistamolla. Jätevedenpuhdistamolle otetaan myös vastaan kotitalouksien sako- ja umpikaivolietteitä.

 

Jätevedenpuhdistamo