Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimahankkeen ja 400 kV:n voimajohdon YVA-menettelyä ja tuulivoimayleiskaavoitusta koskevat yleisötilaisuudet

 

OX2 Finland Oy suunnittelee tuulivoimala-alueen rakentamista Keski-Suomeen Pihtiputaan ja Kinnulan kuntien rajalle. Suunnittelualue sijaitsee lähimmillään noin 10 km Pihtiputaan keskustasta länteen-luoteeseen ja noin 5 km Kinnulan keskustasta itään. Tuulivoimaosayleiskaava-alueen alustava pinta-ala on noin 164 km2. Tuulivoimalat on suunniteltu toteutettavan 8–12 MW tehoisina ja kokonaiskorkeudeltaan maksimissaan 300 metriä korkeina. Alueelle suunnitellaan enintään 78 tuulivoimalaa.

YVA-menettelyssä tarkastellaan tuulivoimala-alueen lisäksi sähköverkkoon liittymisestä kolmea 400 kV:n ilmajohtovaihtoehtoa (SVE1, SVE2 ja SVE3) Kinnulan (Metsälinja 2), Halsuan tai Eltonevan (Lestijärvi) sähköasemille. Jokainen vaihtoehto sisältää 3 – 4 alavaihtoehtoa. Vaihtoehdosta riippuen sähkönsiirtoreittien pituus on noin 15 – 60 km sijoittuen Kinnulan, Perhon, Halsuan ja /tai Lestijärven kuntien alueille.

YVA-ohjelma (tuulivoimala-aluetta ja sähköverkkoon liittymistä koskien)

YVA-menettelyn arviointiohjelma on asetettu nähtäville 9.5.2022 – 8.6.2022 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivulla osoitteessa:

www.ely-keskus.fi/kuulutukset

sekä tällä hankkeen verkkosivulla:

www.ymparisto.fi/KettukangasHanhikangastuulivoimahankeYVA

Arviointiohjelmasta on painettu versio tutustumista varten esillä kohdekuntien kunnanvirastoissa.

Tuulivoimayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kinnulan Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 11.5.-13.6.2022 välisen ajan kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.kinnula.fi/index.php/kunta-ja-hallinto/kuulutukset/. Aineisto on nähtävillä myös Kinnulan kunnanvirastossa osoitteessa Keskustie 47.

Yleisötilaisuus                  

Hankkeen yleisötilaisuus pidetään Kinnulassa tiistaina 17.5.2022 klo 17.30 -19.30 keskuskoulun valtuustosalissa (Keskustie 27, Kinnula) ja Pihtiputaalla keskiviikkona 18.5.2022 klo 17.30-19.30 kunnanviraston valtuustosalissa (Keskustie 9, Pihtipudas). Tilaisuuteen voi osallistua etänä.

Kinnula: Kinnula yleisötilaisuus linkki

Pihtipudas:  Pihtipudas yleisötilaisuus

Kaavoituksen osalta tarkemmat tiedot löytyvät kuntien (Kinnula, Pihtipudas) verkkosivuilta.