Kinnulan kunta/tekninen lautakunta pyytää tarjouksia

Kinnulan kunta pyytää tarjouksia:

Pienehköt siirtoajot v. 2022

Kinnulan kunta pyytää v. 2022 suoritettavista alla mainituista tuntiperusteisista pienehköistä siirtoajoista.

– lietelavan siirto/tyhjennys läjitysalueelle sisältäen turpeeseen sekoituksen ja aumauksen

– mahdolliset jätevesipumppaamoiden tyhjennykset

– kaukolämpölaitoksen tuhkalavan (vaihtolava) tyhjennykset

– muut mahdolliset siirtoajot ja nostot

 

Tarjous on toimitettava tarjouspyyntöasiakirjoissa mainitulla tavalla 23.1.2022 mennessä sähköpostitse kinnulan.kunta@kinnula.fi. Sähköpostin aihekenttään pyydämme kirjoittamaan ”Pienehköt siirtoajot 2022”

 

Rakennuspalvelut v. 2022

Kinnulan kunta pyytää tarjouksia seuraavista alla mainituista v. 2022 suoritettavista tuntityöperusteisista töistä.

Rakennuspalvelut:

– rakennuspalvelutyöt, varsinaiset rakennustyöt

– rakennuspalvelutyöt, suunnittelu

– rakennuspalvelutyöt, valvonta

– rakennustarvikkeet ja materiaalit

Sähkötyöt:

– sähkötyöt, varsinaiset sähkötyöt

– sähkötyöt, suunnittelu

– sähkötyöt, valaistussuunnittelu

– sähkötyöt, valvonta

– sähkötyöt, tarvikkeet ja materiaalit

LVI- ja putkityöt

– LVI- ja putkityöt, varsinaiset LVI- ja putkityöt

– LVI- ja putkityöt, suunnittelu

– LVI- ja putkityöt, valvonta

– LVI- ja putkityöt, tarvikkeet ja materiaalit

 

Tarjoukset tulee toimittaa 23.1.2022 mennessä sähköpostitse kinnulan.kunta@kinnula.fi. Sähköpostin aihekenttään pyydämme kirjoittamaan ”Rakennuspalvelut 2022”

 

Maa-ainestoimitukset v. 2022

Tarjouspyyntö koskee Kinnulan kunnan alueella olevia maa-ainesten toimituksia. Tarjoukset tulee toimittaa 23.1.2022 mennessä sähköpostitse kinnulan.kunta@kinnula.fi. Sähköpostin aihekenttään pyydämme kirjoittamaan ”Maa-ainestoimitukset 2022”

 

Lisätietoja ja tarjouskaavakkeita em. tarjouspyyntöihin liittyen teknisestä toimistosta p. 044-4596222/Ilkka Paananen tai sähköpostitse ilkka.paananen@kinnula.fi

Tekninen lautakunta