HAKU AVOINNA – Koulukuraattori

Koulukuraattorin (perusopetus ja lukio), määräaikainen toimi, Kinnulan kunta, Kinnula

Kinnulan kunnan perusopetuksessa ja lukiossa on haettavana määräaikainen osa-aikainen (80 %) koulukuraattorin tehtävä ajalle 10.1.-31.10.2022.

Tehtävään on saatu valtion erityisavustusta opiskeluhuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin ja tavoitteena on oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen Kinnulassa. Tehtävään valittu työntekijä työskentelee tiiviisti kunnan koulukuraattorin kanssa.

Hakijalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6 §:n mukainen kelpoisuus; sosiaaliohjaaja, sosionomi AMK. Palkkaus ja muut palvelusuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen KVTES:n mukaan. Valinnassa noudatetaan koeaikaa, joka on puolet työsuhteen kestosta.

Hakemukset lähetetään sähköisesti osoitteeseen kinnulan.kunta@kinnula.fi. Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo ja selvitys hakijan kelpoisuudesta. Hakuaika päättyy 5.12.2021. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Tehtävään valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä todistus terveydentilasta 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Haastattelut toteutetaan viikolla 50.

Lisätietoa kunnasta: www.kinnula.fi

Lisätiedot: sivistysjohtaja-rehtori Minerva Rannila, puh. 044 4596 230