TARJOUSPYYNTÖ – Turvapuhelinhälytysten turva-auttajapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ/ Turvapuhelinhälytysten turva-auttajapalvelut

 Tarjouksen pyytäjän tiedot:

Kinnulan kunta, perusturva

Hankinnan kohde:

Kinnulan kunnan turvapuhelinhälytyksiin liittyvät turva-auttajapalvelut

Kuvaus palvelusta:

Kinnulan kunnassa on noin 20:llä kotona asuvalla ikäihmisellä turvaranneke turvaamassa henkilön kotona asumista. Lisäksi Kinnulassa sijaitsevassa 10-paikkaisessa asumisyksikössä asukkailla ovat turvarannekkeet turvaamassa yöaikaa. Asumisyksiössä hoitaja on paikalla joka päivä klo 8-20.

Tarjouspyyntö koskee nykyisiä ja uusia turvapalvelun piirissä olevien asiakkaiden turva-auttaja käyntejä.

Turvapuhelinpalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista kotihoidon tukipalvelua, mikä pitää sisällään turva-auttajapalvelun, turvapuhelinlaitteiston sekä hälytysten vastaanottokeskustoiminnan.

Hälytysten vastaanottokeskustoiminnasta sekä turvapuhelunlaitteistosta vastaa AddSecure Oy. Asumisyksikön turvapuhelinhälytyksen vastaanottajana toimii klo 20 – 8 vieressä sijaitsevan tehostetun palveluasumisen yksikön hoitaja. Mikäli turvapuhelinhälytystä ei saada selvitettyä puhelinyhteydellä, hälytetään paikan päälle turva-auttaja.

Kotihoidon asiakkaiden turva-auttaja käynneistä vastaa kotihoito arkisin klo 8 -20. Auttajatahoksi voi joillakin olla nimettynä myös omainen. Muut turva-auttajakäynnit järjestetään yksityisen tahon tuottamana palveluna.

Yksityisen toimijan tekemiä turva-auttajakäyntejä on ollut keskimäärin noin 70 kpl:tta vuodessa. Hälytykset tapahtuvat pääsääntöisesti ilta- ja yöaikaan ja valtaosa turva-auttajakäynneistä tapahtuu asumisyksikköön. Yksityisellä toimijalla tulee kuitenkin olla mahdollisuus toteuttaa turva-auttajakäyntejä kaikkina vuorokauden aikoina.

Tässä tarjouspyynnössä esitetyt määrätiedot eivät sido tilaajaa.

Lait ja viranomaismääräykset/suositukset

Turvapalvelukokonaisuus on kunnan myöntämää sosiaalipalvelua ja yksityisen tahon tuottamana palveluna siihen sovelletaan lakia yksityisisä sosiaalipalveluista (922/2011).

Sosiaalihuollon palveluiden tuottamisessa henkilöstön kelpoisuuksia sääntelee laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015).

Palveluntuottaja toimittaa laskutuksen yhteydessä käyntiraportin laskutettavista käynneistä, niiden ajankohdista syistä ja aiheutuneista toimenpiteistä.

Palveluntuottaja vastaa siitä, että sopimuksen piiriin kuuluvat asiakastiedot ovat erillään palveluntuottajan muusta rekisteristä ja että tietoja käyttävät vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä palvelujen toteuttamiseksi. Palveluntuottaja huolehtii, että palvelutoiminnassa noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja -turvasta sekä salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säädöksiä. Muutoinkin palveluntuottajan huomioi toiminnassaan kulloinkin voimassa olevat lait ja asetukset, mitkä sääntelevät sosiaalihuollon palvelujen tuottamista.

Hinta:

Tarjousta pyydetään turva-auttaja käynnin kiinteästä hinnasta (hinta per käynti viikonpäivästä ja kellonajasta riippumatta) Hinnat pyydetään antamaan arvonlisäverottomina (alv 0 %). Matka-aikaa ei korvata erikseen palveluntuottajalle.

Tarjouksen valinta / vertailuperuste:

Kokonaistaloudellinen edullisuus

Sopimuksen kesto:

Sopimuksella hankintaan palvelu ajalle 1.12.2021 – 31.12.2022.

Sopimusta voidaan tarvittaessa jatkaa.

Sopimuksen jatkamisen suhteen tulee huomioida, että sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu Kinnulan kunnan osalta siirtyy Keski-Suomen Hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Hallinnolliset tiedot:

Tarjouspyyntö julkaistu: 4.10.2021

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 14.10.2021 klo 23:59

Tarjouksen voimassaoloaika vähintään 1.12.2021 saakka

Tarjouksen jättäminen: jenni.laiho@kinnula.fi tai Kinnulan kunta/Perusturva, Keskustie 47, 43900 Kinnula

Yhteyshenkilö:
Jenni Laiho, sosiaalijohtaja
044 459 6321
jenni.laiho@kinnula.fi