HAKU AVOINNA – Matematiikan ja kemian lehtori

Kinnulan kunnan lukiossa on haettavana toistaiseksi voimassa oleva matematiikan ja kemian lehtorin virka 10.8.2021 alkaen. Virkaan voidaan sisällyttää myös perusopetuksen aineenopettajan tehtäviä.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti ja palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Valinnassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kehittävää työskentelyotetta, digitaalisten työtapojen ja -välineiden hallintaa, vahvoja vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja sekä itsenäistä työotetta.

Tehtävään valitun tulee ennen valinnan vahvistamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hakemukset lähetetään sähköisesti osoitteeseen kinnulan.kunta@kinnula.fi tai paperimuotoisena osoitteella Kinnulan sivistyslautakunta, Keskustie 27, 43900 Kinnula. Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo ja selvitys hakijan kelpoisuudesta. Hakuaika päättyy 23.6.2021 klo 12.00.

Lisätietoa kunnasta: www.kinnula.fi

Lisätiedot: sivistysjohtaja-rehtori Minerva Rannila, puh. 044 4596 230