HAKU AVOINNA – Luokanopettaja

Kinnulan kunnan perusopetuksessa on haettavana määräaikainen luokanopettajan viransijaisuus ajalle 10.8.2021-4.6.2022. Toimipaikkana Nurmelan koulu, joka käsittää perusopetuksen vuosiluokat 0-6.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä opetushenkilöstön kanssa, oma-aloitteisuutta sekä oppilaslähtöistä työskentelyotetta. Hakijan kelpoisuus, osaaminen ja mielenkiinto huomioiden voidaan muiden aineiden opetustunteja yhdistää tehtävään. Muodollisesti pätevien hakijoiden puuttuessa, voidaan huomioida myös epäpätevät hakijat.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Valinnassa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun tulee ennen valinnan vahvistamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hakemukset lähetetään sähköisesti osoitteeseen kinnulan.kunta@kinnula.fi tai paperimuotoisena osoitteella Kinnulan sivistyslautakunta, Keskustie 27, 43900 Kinnula. Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo ja selvitys hakijan kelpoisuudesta. Hakuaika päättyy 21.6.2021.

Lisätietoa kunnasta: www.kinnula.fi

Lisätiedot: sivistysjohtaja-rehtori Minerva Rannila, puh. 044 4596 230