HAKU AVOINNA – Varhaiskasvatuksen opettaja, 2 paikkaa

Varhaiskasvatuksen opettaja, kaksi (2) vakinaista työsuhdetta 2.8.2021 alkaen

Hakuaika päättyy 9.6.2021 klo 15

Kinnulan kunnan sivistyslautakunta julistaa uudelleen hakuun 9.6.2021 klo 15 mennessä varhaiskasvatuksen opettajan kaksi (2) vakinaista työsuhdetta 2.8.2021 alkaen tai aloitus sopimuksen mukaan.

Edellytämme: Kelpoisuusvaatimuksena Varhaiskasvatuslain (540/2018) 26§ kelpoisuus tai siirtymäsäännöksen 75§ mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti (vo, lto), sosionomi AMK (varhaiskasvatus) tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

Haussa huomioidaan myös hakijat, jotka saavat varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden 30.6.2021 mennessä. Mikäli kelpoisuudet täyttäviä hakijoita ei löydy, toimi voidaan täyttää määräaikaisena vuodeksi ajaksi 2.8.2021-31.7.2022 (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 §33). Aiemmin paikkaa hakeneet ei-kelpoiset hakijat huomioidaan haussa, mikäli kelpoisuuden omaavia hakijoita ei ilmene.

Tehtävänkuvaus: Varhaiskasvatuksen opettaja työskentelee päiväkoti Silkkilinnassa, joka toimii lasten hoitoaikojen mukaan tarvittaessa ympäri vuorokauden. Päiväkoti Silkkilinna on kolme ryhmäinen päiväkoti keskellä kauneinta Kinnulaa. Varhaiskasvatuksen opettajalla on oltava valmius toimia vuorollaan päiväkodin kaikissa ryhmissä. Tehtävä edellyttää lapset huomioon ottavaa osaamista sekä kokemusta työskentelystä 1-6-vuotiaiden parissa. Jokaisessa ryhmässä työtiimissä toimii varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja työparinasi. Panostamme leikkiin, kannustavaan toimintakulttuuriin ja jatkuvan työnkehittämiseen. Tänä toimintakautena painotuksemme on vuorohoidon kehittämisessä, sinulla tulee olla valmius vuorotyöhön. Varhaiskasvatuksen opettajana sinulla tulee olla myös valmiuksia tiimin vetämiseen, tiimin johtamiseen.

Arvostamme: Odotamme sinulta motivoituneisuutta, varhaiskasvatussuunnitelman tuntemusta, oma-aloitteisuutta, sekä innostunutta työotetta varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin sekä oman työn kehittämiseen. Haemme hyvät tiimitaidot omaavaa ja työhönsä positiivisesti asennoituvaa varhaiskasvatuksen opettajaa. Arvostamme osaamistasi, kiinnostustasi ja kokemustasi varhaiskasvatuksen pedagogiikan ja arjen kehittämistyössä. Ota rohkeasti haaste vastaan ja tule mukaan innostavaan ja kannustavaan työyhteisöömme. Teemme yhdessä parasta lapsille ja perheille.

Muut tiedot: Tehtävään valitun on toimitettava selvitys terveydentilastaan (KVhL 7 §) ennen palvelussuhteen alkamista ja rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Työsuhteen täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Palkkaus KVTES:n/OVTES:n ja TVA:n mukaan. Työ on jaksotyötä ja työaika keskimäärin 38,25 h/vko.

Kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä CV tai ansioluettelo ja muut todistukset tarkistetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakemukset ja CV tai ansioluettelo: sari.huuskonen@kinnula.fi tai Kinnulan kunta, Varhaiskasvatus, Päiväkoti Silkkilinna, Silkkiperäntie 13, 43900 KINNULA

Lisätietoja: Sari Huuskonen, varhaiskasvatuksen päällikkö puh. 044 4596 299