Koronarajoitusten päivitys 11.5.2021, yleisötilaisuudet

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa päätöksellään yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista  alueellaan (Tartuntatautilain 58§:n 1 momentti) ajalla 12.5. – 1.6.2021. Päätöksen perusteella Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla voidaan sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 50 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
21.9.2020 antamaa ohjetta, joka täydentää suoraan tartuntatautilaista tulevia velvoitteita.