Kinnulan kunnan vesihuoltolaitos tiedottaa

Hanke
Kunta on päättänyt rakentaa uuden jätevedenpuhdistamon nykyisen jätevedenpuhdistamon tontille. Uusi jätevedenpuhdistamo toteutetaan KVR-urakkana. Uuden puhdistamon rakentaminen tuli ajankohtaiseksi ympäristöluvan tiukentuneiden puhdistusvaatimusten takia. Nykyisen puhdistamon prosessi ei mahdollistanut uusien lupaehtojen täyttymistä. Suurin haaste oli vaadittu ammoniumtypen poisto, jota ei nykyisellä ilmastusallastilavuudella ja puhdistusprosessilla ollut mahdollista saavuttaa. Investointina uuden puhdistamon rakentaminen on todettu kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi ratkaisuksi.

Hankeorganisaatio ja roolit
Hankeorganisaatio koostuu tilaajasta, pääurakoitsijasta, automaatiourakoitsijasta sekä rakennuttajakonsultista ja eri urakkaosien valvojista. Hankkeessa on mukana myös Keski-Suomen ELY-keskus viranomaisvalvojana.

Tilaaja: Kinnulan kunta
Pääurakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy
Automaatiourakoitsijaa ei ole vielä valittu
Rakennuttajakonsultti ja valvoja: Infrap Oy
SIA-töiden valvoja Ins.tsto. Vilmi Oy

Hankkeen aikataulu
Uuden puhdistamon suunnittelu on alkanut vuonna 2020. Työt ovat alkaneet työmaan perustamisella huhtikuussa 2021. Maanrakennustyöt sekä altaiden valut suoritetaan kesän 2021 aikana ja altaiden yläpuoliset rakennustyöt alkavat loppukesästä 2021. Kokonaisuudessaan puhdistamo on käyttöönotettavissa 28.2.2022, jonka jälkeen puhdistamolle voidaan ottaa jätevettä. Prosessin optimointi ja piha-alueiden viimeistelytyöt valmistuvat kesäkuun 2022 loppuun mennessä.

Tarpeetonta kulkua työmaan välittömässä läheisyydessä tulee välttää. Työmaa-alue on merkitty ja eristetty aidoin sekä lippusiimoin. Työmaa-alueella liikkuminen on kielletty.

Lisätietoja hankkeesta antavat

Pekka Iivari
Rakennuttajakonsultti
Infrap Oy
p. 050 390 5684

Ilkka Paananen
Tekninen johtaja
Kinnulan kunta
p. 044 459 6222