Kinnulan kunta pyytää tarjouksia – kesäkunnossapitotyöt

Kinnulan kunta pyytää tarjouksia kesäkunnossapitotöistä vuosille 2021 – 2022  (katu- ja piha-alueiden hiekan poisto, tienvarsien niitto ja soratieosuuksien lanaus tarvittaessa).

Tarjouspyyntöasiakirjat toimitetaan pyynnöstä. Tarjoukset tulee jättää tarjouspyyntöasiakirjoissa mainitulla tavalla 29.3.2021 klo 15 mennessä.

Lisätietoja ja tarjoukset teknisestä toimistosta  p. 044 459 6222, ilkka.paananen@kinnula.fi

Kinnulan kunta / tekninen lautakunta