TARJOUSPYYNTÖ – Kinnulan jätevedenpuhdistamon puhdistamolietteiden jatkokäsittelyn varajärjestely

Ilmoitus on julkaistu 18.2.2021 Hilmassa (hankintailmoitukset.fi), linkki https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/48048/notice/65238/overview

Tarjouspyyntöasiakirjat toimitetaan pyydettäessä osoitteesta ilkka.paananen@kinnula.fi

Tarjoukset tulee jättää 22.3.2021 klo 12 mennessä tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyllä tavalla.

Kinnulan kunta / tekninen lautakunta / Vesihuoltolaitos