HAKU AVOINNA – Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja, Kinnulan kunta, Kinnula

Kinnulan perusopetuksessa ja lukiossa on haettavana toistaiseksi voimassa oleva opinto-ohjaajan päätoiminen tuntiopettajuus 1.8.2021 alkaen.

Opinto-ohjaaja työskentelee perusopetuksessa ja lukiossa. Tehtävään valittavalta odotamme kokemusta opinto-ohjauksen laaja-alaisesta tehtäväkentästä ja sen kehittämisestä. Opinto-ohjaaja ohjaa opiskelijoita opintojen suunnittelussa, jatko-opintoihin hakeutumisessa, oppivelvollisuuden suorittamisessa, opiskelutaidoissa ja työelämään suuntautumisessa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä opetushenkilöstön kanssa, oma-aloitteisuutta sekä opiskelijalähtöistä työskentelyotetta. Tehtävässä vaaditaan lisäksi joustavuutta sekä halua päivittää tietoja jatkuvasti muuttuvilla koulutuksen ja työelämän kentillä. Opinto-ohjaajan opetusvelvollisuus 24 vvt, josta opoa 16,4 vvt. Hakijan kelpoisuus, osaaminen ja mielenkiinto huomioiden voidaan muiden aineiden opetustunteja yhdistää tehtävään.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti ja palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Valinnassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun tulee ennen valinnan vahvistamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hakemus ja ansioluettelo tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen kinnulan.kunta@kinnula.fi. Hakemukseen on liitettävä kelpoisuutta osoittavat tutkinto- ja työtodistukset. Hakuaika päättyy 8.3.2021 klo 16.

Haastattelut toteutetaan 15.3.2020.

Lisätietoa kunnasta: www.kinnula.fi

Lisätiedot: sivistysjohtaja-rehtori Minerva Rannila, puh. 044 4596 230