HAKU KÄYNNISSÄ – Perusopetuksen ja lukion opinto-ohjaaja

KINNULAN KUNNAN perusopetuksessa julistetaan haettavaksi perusopetuksen ja lukion

opinto-ohjaajan tuntiopettajan tehtävät

1.8.2020 alkaen toistaiseksi. Toimipaikka on Kinnulan koulukeskus, joka käsittää perusopetuksen vuosiluokat 0-9, sekä Kinnulan lukion. Työmäärä lukuvuonna 2020-2021 vähintään 16 vuosiviikkotuntia. Opetustunteja voi olla mahdollista osoittaa lisää muista oppiaineista hakijan koulutuksen ja osaamisen mukaan. Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 986/1998 mukaisesti.

Hakemukset, joihin on liitettävä ansioluettelo sekä jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista osoitetaan sivistyslautakunnalle ja lähetetään 25.5.2020 klo 15.00 mennessä (hakuaikaa jatkettu) osoitteeseen mikko.heinonen@kinnula.fi tai osoitteeseen Kinnulan kunta, Sivistyslautakunta, Keskustie 45, 43900 Kinnula.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus OVTES:n mukaan.

Lisätietoja tehtävästä:

rehtori Mikko Heinonen, 044-4596 230, mikko.heinonen@kinnula.fi

Kinnulassa 5.5.2020

Sivistyslautakunta