Kinnulan kunta hakee opinto-ohjaajaa

KINNULAN KUNNAN perusopetuksessa julistetaan haettavaksi perusopetuksen ja lukion opinto-ohjaajan tuntiopettajan tehtävät 1.8.2020 alkaen toistaiseksi. Toimipaikka on Kinnulan koulukeskus, joka käsittää perusopetuksen vuosiluokat 0-9, sekä Kinnulan lukion. Opetustunteja on mahdollista osoittaa lisää muista oppiaineista hakijan koulutuksen ja osaamisen mukaan. Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 986/1998 mukaisesti.

Hakemukset, joihin on liitettävä ansioluettelo sekä jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista osoitetaan sivistyslautakunnalle ja lähetetään 3.4.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Kinnulan kunta, Sivistystoimisto, Keskustie 45, 43900 Kinnula, tai osoitteeseen mikko.heinonen@kinnula.fi.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus OVTES:n mukaan.

Lisätietoja tehtävästä:

rehtori Mikko Heinonen, 044-4596 230, mikko.heinonen@kinnula.fi

Kinnulassa 18.3.2020

Sivistyslautakunta