Etsitään sijaisomaishoitajia

Etsitään sijaisomaishoitajia

Omaishoitaja on oikeutettu kolmeen lomapäivään kalenterikuukautta kohden omaishoidon sitovuuden perusteella. Sijaisomaishoitajana voi toimia hoidettavan täysi-ikäinen omainen tai muu läheinen henkilö. Sijaisomaishoitajana toimitaan samoin edellytyksin kuin omaishoitajanakin. Sijaisjärjestely edellyttää hoitajan ja hoidettavan suostumusta.

Omaishoidon tuen vapaapäivien aikainen sijaishoitaja ei ole työsopimuslain  tarkoittamassa työsuhteessa,  mutta hän saa palkkion työstään. Sijaisomaihoistajan palkkio tukiluokassa 3 on yhteensä 126,16€/ vrk.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan sijaisomaishoitajana, ota yhteys sosiaalitoimeen. p. 0444596308/ Hellevi Pekkarinen