-

VAMMAISPALVELUT

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut ja tukitoimet on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille. Vaikeavammaisuus arvioidaan jokaisen tukimuodon osalta erikseen. Erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia palveluja ja tukitoimia ovat:

kuljetuspalvelut,

palveluasuminen,

henkilökohtainen apu,

päivätoiminta alle 65-vuotiaille,

asunnon muutostyöt,

asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Vammaispalvelulain mukaisia palveluita voi hakea jatkuvasti. Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärintodistus, josta ilmenee hakijan vaikeavammaisuus ja sen vaikutus suhteessa haettuun palveluun.

Lisätietoja: sosiaaliohjaaja Hellevi Pekkarinen, p. 0444596308