-

Palveluseteli

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja oman tuotannon tai ostopalvelun lisäksi. Palvelusetelitoimintaa ohjaa laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009, palvelusetelilaki). 

Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannuksista kunnan ennalta määrittelemä arvo. Palveluntuottaja määrittää oman palvelunsa hinnan. Palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon väliin jäävä erotus on asiakkaalle jäävä omavastuuosuus kustannuksesta.

Asiakkaan palveluihin hakeutuminen tapahtuu samalla tavalla kuin muitakin järjestämistapoja käytettäessä. Palvelun saannin edellytysten arvioinnin suorittaa kunnan viranhaltija, joka tekee myös päätöksen palvelun järjestämisestä. Kunta hyväksyy ne yksityiset palvelutuottajat, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi käyttää kunnan myöntämää palveluseteliä.

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli

Jos perheesi tarvitsee apua kodin arkisissa asioissa esimerkiksi elämäntilanteen muutoksen vuoksi, voidaan teille myöntää palvelusteli. Palvelusetelin myöntämisestä päättää kunnan viranhaltija palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Palveluseteli on kunnan yksi tapa järjestää sosiaalihuollon palveluita ja myönnettävä palvelu perustuu sosiaalihuollon asiakkuuteen.

Palvelusetelillä ostettava kotipalvelu on käytännön apua lapsiperheille, kuten lasten hoitoa ja kasvatusta sekä kodinhoitoon liittyviä asioita pääsääntöisesti perheen kotona. Tilapäinen kotipalvelu on tarkoitettu perheille, joilla on lyhytaikainen avun tai tuen tarve.

Palvelusetelin arvo määräytyy perheen tulojen perusteella. Palvelusetelin arvo on kunnan myöntämä sitoumus korvata arvon mukainen kustannus palveluntuottajan määrittämästä palvelun tuntihinnasta. Palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon väliin jäävä erotus on asiakkaalle jäävä omavastuuosuus kustannuksesta.

Kotipalvelun myöntämisen kriteerit mm:

• lapsen vanhemman yllättävä sairastuminen tai muu kriisitilanne perheessä

• vanhemman uupumus

• vaikea elämäntilanne tai äkilliset elämänmuutokset

• lapsen vamma tai pitkäaikainen sairaus

Kotipalvelua ei myönnetä seuraavissa tapauksissa:

• äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon

• pelkkä siivousavun tarve

• pitkäkestoiseen päivittäiseen lapsenhoitoon

• kotona tehtävän etätyön, opiskelun tai harrastuksen vuoksi

• henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen

Kinnulan kunta on hyväksynyt lapsiperheiden kotipalvelun tuottajaksi seuraavat tuottajat, joiden palveluihin asiakas voi käyttää palveluseteliä. Asiakas saa itse valita hyväksytyistä tuottajista haluamansa. Asiakas voi hankkia palvelusetelillä vain kunnan myöntämää palvelua. Mikäli asiakas hankkii tuottajalta myös muuta palvelua, vastaa asiakas itse niiden palveluiden kustannuksista.

AP Kotipalvelu, Anniina Pekkarinen, puh. 044 2602 787

Palvelut: siivous, pyykkihuolto yms. Ei lastenhoitoa

Heidin Kotihoiva Oy, puh. 044 980 0096

Palvelut: siivous, ruoanlaitto, lastenhoito, pihatyöt jne.

HetApu, puh. 040 523 0339 tai 040 913 0840

Palvelut: siivous, lastenhoito yms. kodinhoidolliset työt

Palveluseteleistä voit kysyä sosiaalitoimistosta.

Vanhusten palveluasumisen palveluseteli

Kinnulan kunnassa on hyväksytty vanhusten palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja. Palvelusetelitoiminnassa sääntökirja asettaa toiminnan ehdot ja kriteerit sekä palvelusetelituottajien hyväksymisen edellytykset. Sääntökirjassa määritellään asiakkaan asema, palveluntuottajan velvoitteet sekä palveluntuottamisen ehdot.

Kinnulan kunta on hyväksynyt vanhusten palveluasumisen palvelusetelituottajaksi seuraavat tuottajat, joiden palveluihin asiakas voi käyttää palveluseteliä. Asiakas saa itse valita hyväksytyistä tuottajista haluamansa. Asiakas voi hankkia palvelusetelillä vain kunnan myöntämää palvelua. 

Vanhusten palveluasumisen tuottajat:

Palvelutalo Pihlajakoti, Kinnulan Vanhusten Tuki Ry, p. 014 485 245 

Vanhusten tehostettu palveluasuminen:

Ei hyväksyttyjä tuottajia. 

 

Tukipalvelupalveluseteli

Kinnulan kunnassa on käytössä tukipalveluiden palveluseteli siivoukseen. Tukipalvelupalveluseteli voidaan myöntää vanhus- tai vammaispalvelun asiakkaalle. Päätöksen myönnettävästä palvelusta tekee kunnan viranhaltija. 

Tukipalvelun palvelusetelin arvo on 12€/h. Kinnulan kunta sitoutuu korvaamaan palvelusetelin arvon mukaisen kustannuksen asiakkaan hankkimasta palvelusta. Asiakas maksaa itse omavastuuosuuden tuottajan määrittämän palveuhinnan mukaisesti. 

Kinnulan kunnassa hyväksytyt palvelusetelituottajat tukipalveluihin:

AP Kotipalvelu, Anniina Pekkarinen, puh. 044 2602 787

Palvelut: siivous, pyykkihuolto yms. Ei lastenhoitoa

Heidin Kotihoiva Oy, puh. 044 980 0096

Palvelut: siivous, ruoanlaitto, lastenhoito, pihatyöt jne.

HetApu, puh. 040 523 0339 tai 040 913 0840

Palvelut: siivous, lastenhoito yms. kodinhoidolliset työt