-

Perhepalvelut

Perhepalveluiden tarkoituksena on tukea lapsiperheitä arjen, jaksamisen, vanhemmuuden, kasvatuksen, perheen sisäisen vuorovaikutuksen ja perheen kannalta tärkeiden ihmisten keskinäistä yhteistyötä. Perhepalveluiden tavoitteena on vahvistaa perheen voimavaroja ja osallisuutta, parantaa hyvinvointia ja tukea perheenjäsenten toimintakykyä ja vanhemmuutta. Tavoitteena on tarjota lapsiperheille tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Perheelle annetaan sen verran tukea kuin tarvitaan. Oikea-aikainen tuki voi ehkäistä perheiden ongelmien kasvamista, syrjäytymistä ja esimerkiksi lastensuojelun tarvetta.

Perhepalvelut ovat sosiaalihuoltolain mukaista palvelua ja palvelun myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä määritellään tuen ja palveluiden tarve sekä työskentelyn tavoitteet, mitkä kirjataan asiakassuunnitelmaan. Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita ovat perhetyö, kotipalvelu, tukihenkilö, tukiperhe sekä muita perheen tuen tarvetta vastaavat tukitoimet, esimerkiksi sosiaalityöntekijän tapaamiset.

Perhetyöntekijät Sanna, p. 0444596346 ja Ellamari p. 0444915606

Sosiaalityöntekijä Paula Kauppinen-Roivainen, p. 0444596272