-

Palveluohjaus

Palveluohjauksen tarkoituksena on selvittää asiakkaan yksilölliset voimavarat ja palvelutarve sekä suunnitella tarpeisiin vastaavat palvelut-ja tukimuodot. Palveluohjaajaan voi ottaa yhteyttä itse asiakas, omainen, läheinen tai joku muu henkilö.

Huoli-ilmoitus

Viranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus iäkkään henkilön palveluntarpeesta. Yksityishenkilöt voivat myös tehdä ilmoituksen iäkkään henkilön palveluntarpeesta. Ilmoitus tehdään kun herää huoli iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidosta, terveydestään ja turvallisuudestaan. Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että iäkäs henkilö saa tarvitsemansa huolenpidon silloin kun ei itse osaa tai ymmärrä sitä pyytää.

Ilmoitukset tehdään sosiaaohjaajalle/Hellevi Pekkarinen puh. 044-4596308