-

Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Palveluasumista tarjoaa Kinnulan Vanhustentuki ry puh. 014-485245.

Tehostettu palveluasuminen

Palvelukeskus Kotipiha ja Eevakoti tarjoavat tehostettua ympärivuorokautista palveluasumista. Asukkaan maksu koostuu asiakasmaksusta, joka sisältää vuokran, hoitomaksun, aterian ja tukipalvelut. Vuokraan on mahdollista hakea tuloista ja varallisuudesta riippuen asumistukea KELA:lta. Asukkaan tulee hakea myös KELA:n maksamaa eläkettä saavan hoitotukea.

Kotipiha

Palveluesimies Johanna Muhonen puh. 044-4596322       Hoitajat puh. 044-4596306

Eevakoti

Hoivakodin johtaja Jonna Kumpulainen, puh. 044-4596205        Hoitajat puh. 044-4596208