Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki
-

AIKUISSOSIAALITYÖ JA TOIMEENTULOTUKI

Perustoimeentulotuki haetaan Kansaneläkelaitokselta (www.kela.fi/toimeentulotuki). Kunta voi tarvittaessa myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Aikuissosiaalityön palveluiden puoleen voi kääntyä, kun

*tarvitsee tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun

*on työttömänä tarve saada tukea kuntoutukseen, eläkeprosessiin, opiskeluun tai ohjausta työllisyyspalveluihin

*asumiseen liittyy ongelmia,

*alkoholi- tai muu päihderiippuvuusongelma haittaa arkea

*mielenterveyden ongelmat haittaavat arjen sujumista

*äkillinen tilanne, kuten ero, häätö tai velkaantuminen aiheuttaa tuen tarpeen

*tarvitset sosiaaliturvaan ja -palveluihin liittyvää neuvontaa.

Yhteystiedot: sosiaaliohjaaja Hellevi Pekkarinen, p. 0444596308