-

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Työtä tehdään yhteistyössä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu:

Oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen

Oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen

Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta

Suun terveydenhuolto

Oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajoissa terveystarkastuksissa arvioidaan lapsen/nuoren ja koko perheen hyvinvointia. Vanhempien/huoltajien toivotaan osallistuvan laajoihin terveystarkastuksiin.

Suun terveydenhuollonpalvelut ovat osa oppilaan terveydenhuoltoa. Suun terveydenhuollossa noudatetaan valtioneuvoston asetusta neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta. Tarkastukseen kutsutaan 1., 3., 5. ja 8. luokkalaiset sekä tarvittaessa myös muiden ikäluokkien oppilaita yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Viidennellä luokalla olevat myös oikomishammaslääkäri tarkastaa kaikki oppilaat onko oikomishoidon tarvetta ns. oikomisseulonta.

Yhteystiedot: kouluterveydenhoitaja, p. 0444596318