Vesilaskutusasiakkaille viikolla 4 lähetettyyn tiedotteeseen perustuen tietoa kuntalaisille
-

Julkaistu

Vesilaskutusasiakkaille viikolla 4 lähetettyyn tiedotteeseen perustuen tietoa kuntalaisille

KINNULAN VESIHUOLTOLAITOS JA KINNULAN KESKUSPUHDISTAMO OY TIEDOTTAA

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAT 1.1.2023 alkaen

Viitaten Kinnulan kunnanvaltuuston päätökseen 16.11.2022 §33 vesihuoltolaitoksen taksat alkaen 1.1.2023 ovat seuraavat (alv 24 %):

Vesi                                                

Kulutusmaksu 1,49 eur/m3                                                  

Perusmaksu 111,60 eur/vuosi            

Jätevesi                                       

Kulutusmaksu 4,59 eur/m3

Perusmaksu 285,20 eur/vuosi

Kokonaisuudessaan kunnanvaltuuston pöytäkirja liitteineen löytyy Kinnulan kunnan kotisivuilta.

Omavesi-palvelun käyttöönottaminen

Kinnulan vesihuoltolaitos on aloittanut etäluettavien vesimittareiden vaihtotyön. Uudet asennettavat vesimittarit ovat etäluettavia eli niiden kulutustiedot siirtyvät automaattisesti Kinnulan vesilaitoksen laskutustietojärjestelmään eikä vuosittaisia lukematietoja tarvitse enää ilmoittaa. Asiakas pääsee myös seuraamaan omaa kulutustaan OmaVesi-palvelun kautta, johon voi hakea käyttäjätunnuksia Kinnulan kunnan internet-sivuilla löytyvän linkin kautta. Omavesipalvelun kautta asiakas saa myös käyttöönsä mm. vuoto- ja lämpötilahälytykset halutessaan. Tämä palvelu kannattaa ehdottomasti ottaa käyttöön.

Taloushallintojärjestelmä vaihtunut

Kinnulan kunnan ja Kinnulan kunnan vesihuoltolaitoksen taloushallintojärjestelmät ovat vaihtuneet vuodenvaihteessa. Muutos ei vaikuta vielä vesilaskuun, jossa laskutetaan joulukuu 2022 loppuun. Muutos vaikuttaa vuoden 2023 vesilaskuihin siten, että he asiakkaista, joilla on käytössään kuluttajien e-laskusopimus, joutuvat tekemään uudet e-laskusopimukset pankkinsa kanssa.

SÄHKÖKATKOJEN VAIKUTUS VESIHUOLTOON

Puhtaan talousveden toimitus ja jätevesien asianmukainen käsittely ovat välttämättömyyspalveluja, jotka turvaavat terveyttämme ja ehkäisevät ympäristöhaittoja. Vesihuoltoa tarvitaan aina ja vesihuoltolaitokset ovat varautuneet turvaamaan vesihuoltopalveluja myös sähkökatkotilanteessa. Etenkin pitkät sähkökatkot voivat kuitenkin aiheuttaa häiriöitä myös vesihuoltopalveluun. Puhtaan hanaveden toimituksessa sähköä tarvitaan raakavedenoton pumppauksissa, vedenkäsittelyprosesseissa ja veden pumppaamisessa vesijohtoverkostossa vedenkäyttäjille.

Jätevesi valuu yleensä painovoiman avulla kiinteistöstä viemäriin ja viettoviemäreissä, mutta jäteveden siirtoon viemäriverkostossa jätevedenpuhdistamolle tarvitaan lisäksi pumppuja. Sähköä kuluu myös tehokkaaseen jäteveden ja jätevesilietteen käsittelyyn Kinnulan Keskuspuhdistamolla.

Miten sähkökatkot vaikuttavat vesihuoltoon?

Mahdollisen sähköpulatilanteen kiertävien lyhyiden sähkökatkojen aikana monien vesihuoltopalvelu toimii normaalisti. Pitkät sähkökatkot voivat kuitenkin aiheuttaa häiriöitä myös vesihuoltopalveluun.

Talousveden käsittely jatkuu Kinnulan vesihuoltolaitoksen varavoimien avulla tai vedenkäsittely ja -tuotanto voidaan keskeyttää lyhyen sähkökatkon ajaksi. Hanaveden tulo jatkuu yleensä lyhyen (n. 2 tunnin) sähkökatkon ajan, kun veden pumppaus vesijohtoverkostossa on varmistettu varavoimalla.

Myös kotitalouksien kannattaa varautua

Vesihuoltolaitokset ovat varautuneet sähkökatkoihin ja usein hanavettä tulee normaalisti lyhyen (noin 2 tuntia) sähkökatkon ajan. Sähkökatkon aikana on kuitenkin hyvä välttää veden käyttöä, jotta viemärit eivät pääse tulvimaan. Etenkin pitkät sähkökatkot voivat aiheuttaa häiriöitä myös vesihuoltopalveluun.

Vesihuoltolaitosten varautumisesta huolimatta etenkin pitkät sähkökatkot voivat keskeyttää veden tulon. Kaikissa kotitalouksissa onkin hyvä olla osana kotivaraa varastossa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen, 6-10 l/hlö. Lisäksi on hyvä olla puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen.

Jätevesi valuu yleensä painovoiman avulla kiinteistöstä viemäriin, mutta jäteveden siirtoon viemäriverkostossa jätevedenpuhdistamolle tarvitaan lisäksi pumppuja. Suurin osa näistä pumpuista lakkaa toimimasta sähkökatkotilanteessa. Jotta viemäriverkoston varastokapasiteetti ei sähkökatkotilanteessa ylity ja johda jätevesiylivuotoihin tai jopa viemäreiden tulvimiseen kiinteistöillä, on tärkeää välttää veden käyttöä sähkökatkon ajan, vaikka veden toimitus jatkuukin. Sähkökatkon aikana vältä siis seuraavia toimintoja

Suihkussa käyminen

WC-huuhtelu

Käsitiskien tiskaaminen

Astian- ja pyykinpesukoneiden käyttö

Estä tulviminen, legionellan kasvu ja vesimittarin jäätyminen kiinteistöllä

Kiinteistöillä mahdollisesti olevien viemäreiden tulvimisen estolaitteiden toimivuus on syytä tarkistaa ja varmistaa ennen sähkökatkoja. Mikäli kiinteistöllä on oma jätevedenpumppaamo, voi vedenkäytön jatkaminen aiheuttaa nopeastikin viemärin tulvimisen kyseisellä kiinteistöllä.

Vaikka toimitettu kylmä vesijohtovesi on hyvälaatuista, kiinteistöillä kiinteistöjen omistajien pitää huolehtia, että lämpimän käyttöveden järjestelmien lämpötila ei energiansäästöstä huolimatta laske niin alhaiseksi, että olosuhteet ovat suotuisat legionellabakteerien kasvulle. Lisätietoa legionellan torjumisesta THL:n sivuilla: https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/legionellabakteerit-vesijarjestelmissa/legionellan-kasvun-ja-haittojen-torjuminen

Pakkaskaudella vesijohdot ja -mittarit voivat jäätyä, jos ne ovat tilassa, jonka lämpötila pääsee laskemaan pakkaselle. Paras keino estää jäätyminen on eristää vesiputket hyvin ja pitää vesimittaritila lämpimänä.

Mahdolliseen sähköpulavarautumiseen tärkeää tietoa ja linkkejä kuntalaisille

1. Sähkön säästäminen: https://www.astettaalemmas.fi/ sivuilta saa lisätietoa energian säästöön ja samoin myös Elenian nettisivuilta löytyy energiansäästövinkkejä: https://www.elenia.fi/palvelut/kotiin-ja-mokille/energiansaastovinkit

2. Sähkökatkoon varautuminen: Varautumistietoa kotitalouksille https://72tuntia.fi/ sekä Elenian nettisivuilla https://www.elenia.fi/sahkokatkot/nain-varaudut-sahkokatkoon

3. Elenian sähkökatkoista ilmoittavan viestipalvelun käyttöönottaminen Elenia Aina-palvelussa. Rekisteröitymisohjeet ja tietoa Aina-palvelusta löytää: https://www.elenia.fi/palvelut/kotiin-ja-mokille/sahkonkulutuksen-seuranta

4. Elenian Sähköpulasivustolla lisätietoa sähköpulaan varautumisesta: https://www.elenia.fi/sahkokatkot/varautuminen-sahkopulaan

5. Lisätietoa myös Fingridin sähköpulasivustolla: https://www.fingrid.fi/kantaverkko/tietoa-sahkopulasta

Lisätietoja: Tila- ja tukipalvelupäällikkö Aki Suhonen, p: 044 4596218, sposti aki.suhonen@kinnula.fi


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!