Hae Sivistysjohtaja-rehtorin virkaan 5.2.2023 mennessä
-

Julkaistu

Hae Sivistysjohtaja-rehtorin virkaan 5.2.2023 mennessä

Kinnulan kunnassa julistetaan haettavaksi

Sivistysjohtaja-rehtorin virka

Sivistysjohtaja-rehtori vastaa Kinnulan kunnan sivistystoimialan (varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukio, kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi) johtamisesta ja kehittämisestä sekä toimii sivistyslautakunnan esittelijänä ja kunnan johtoryhmän jäsenenä. Virkaan kuuluvat myös esi- ja perusopetuksen sekä lukion rehtorin virkatehtävät.

Virka täytetään aluksi sijaisuutena 30.6.2023 saakka, edellytyksenä kuitenkin se, että nykyinen viranhaltija ei palaa hoitamaan virkaansa tätä aikaisemmin. Tässä tapauksessa virkavaali raukeaa. Muussa tapauksessa valitun virkasuhde jatkuu 1.7.2023 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.

Sivistysjohtaja-rehtorilla on apunaan sivistystoimialan johtoryhmän itsenäisten viranhaltijoiden (etsivä nuorisotyöntekijä, kansalaisopiston rehtori, kirjaston hoitaja, varhaiskasvatuksen päällikkö, nuoriso-ohjaaja sekä etsivä nuorisotyöntekijä) asiansa osaava tiimi. Lukiossa apuna on vararehtori ja perusopetuksessa Nurmelan koulun (vuosiluokat 0-6) yhdyshenkilö sekä sivistystoimen sihteeri.

Tehtäväkohtainen palkka on 5500,00 €/kk. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Koeaika alkaa viransijaisuuden tosiasiallisesta vastaanottamisesta alkaen.

Sivistysjohtaja-rehtorin viran tehtävien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (986/1998) 2. luvun 2 §:n (jossa kohta 2, perusopetuksen opettajan kelpoisuus) mukaisesti. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, napakkaa pedagogista johtamisotetta, henkilöstö- ja talousjohtamiseen ja hanketoimintaan liittyvää kokemusta sekä näkemystä laaja-alaiseen hyvinvointi- ja sivistystoimen johtamiseen ja kehittämiseen.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Toivomme ensisijaisesti sähköisiä hakemuksia Kuntarekryn kautta sisältäen CV:n. Mahdolliset paperiset hakemukset voi toimittaa Kinnulan kunnan kirjaamoon, osoite Leenantie 2, 43900 Kinnula. Hakemukset tulee osoittaa kunnanhallitukselle, kuoreen merkintä sivistysjohtaja-rehtorihakemus. Paperisia hakemusasiakirjoja ei palauteta, emmekä huomioi mahdollisia muita liitteitä.

Viran menestykselliseen hoitamiseen soveltuvien hakijoiden puuttuessa pidätämme oikeuden olla täyttämättä virkaa tällä haulla. Hakuprosessi on kaksivaiheinen, vain kelpoisuuden omaavat hakijat etenevät valinnan haastatteluvaiheeseen.


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!