Kinnulan kunta/Tilapalvelu
Keskustie 45
43900 Kinnula


KIINTEISTÖHOITOPALVELUJEN LAADUN ARVIOINTI


Tämä palvelujen laadun arvioinnin tarkoituksena on kuvata KIINTEISTÖHOITO-palvelujen toiminnan ja palvelun laatua tilaajan kannalta. Arvioinnin keskeisenä tavoitteena on selvittää, saavutetaanko tarkoituksen- mukainen ja sopimuksissa määritelty laatutaso. Arvioinnin pohjalta voimme kehittää sovitusta tasosta poikkeavia palveluvaihtoehtoja, jotta asiakkaan haluama laatutaso ja palvelun hinta vastaisivat paremmin toisiaan.

Kysely tehdään ensimmäisen toimintavuoden aikana. Kyselyyn voivat vastata kaikki Tilapalvelun käyttäjät, Kinnulan kunnan Teknisentoimen kotisivuilla kohdassa LAADUN ARVIOINTI. Arviointilomakkeita saa myös yhteispalvelupisteestä, johon täytetyt lomakkeet voi myös palauttaa. Arvioinnin toteuttaa Kinnulan kunnan tilapalvelu. Vastuuhenkilö on Markku Kinnunen 044-4596308. Häneen voi ottaa yhteyttä epäselvyyksien tai kysymysten ilmetessä. Palauta lomake sähköpostilla tai lomakkeelle täytettynä Markku Kinnuselle 15.03.2011 mennessä.

LOMAKKEEN PALAUTTANEIDEN KESKEN ARVOTAAN KAKSI 20:n €:n LAHJAKORTTIA PARLAMENTTIIN

Kyselystä tehdään yhteenveto jossa kiinteistökohtaisesti lasketaan palvelun saamat keskiarvopisteet.
Yhteenveto ei ole julkinen.
Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä vastaajan nimi tule esille missään tilanteessa.

Lomakkeen täyttöohje

Lomakkeeseen merkitään rastilla kullekin arviointikohteelle annettava arvosana. Arvosanoja voidaan luonnehtia seuraavasti:

5

Palvelu vastaa täysin tarkoituksenmukaista toimitapaa ja usein ylittää odotetun tason. Vastaaja on erittäin tyytyväinen palveluun.

4

Palvelu vastaa tarkoituksenmukaista toimitapaa. Vastaaja on yleensä tyytyväinen annettuun palveluun.

3

Palvelu vastaa pääosin tarkoituksenmukaista toimitapaa. Vastaaja pitää palvelua hyvänä, muttei koe sen aina saavuttavan asiakkaan vaatimustasoa.

2

Palvelu vastaa ajoittain tarkoituksenmukaista toimitapaa. Vastaaja on joskus tyytymätön palveluun.

1

Palvelu alittaa tarkoituksenmukaisen toimitavan. Vastaaja on usein tyytymätön palveluun.


*KIINTEISTÖHOITOPALVELUN ASIAKASKIINTEISTÖ: 
*PÄIVÄYS: 
54321
Palvelun ystävällisyys
Palvelun sujuvuus ja joustavuus
Viheralueiden hoito
Talvipuhtaanapito: ovenedustat, katokset ja portaat
Puhtaanapito kesäkausi: ovenedustat, katokset
Lämmityksen ja ilmastoinin toimivuus
Valaistuksen toimivuus
Lisäpalvelujen riittävyys

PALAUTE:
Parannusehdotuksia, toiveita jne.
KIITOS VAIVANNÄÖSTÄ JA HYVÄÄ TALVEN JATKOA!