Hoitotakuun toteutuminen

Hoitotakuu

  • Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa.
  • Lain mukaan potilaan on saatava yhteys terveyskeskukseen virka-aikana välittömästi joko puhelimitse tai tulemalla terveyskeskukseen. Laki ei tarkoin määrittele välittömän yhteydensaannin ajallisuutta, mutta käytännössä sen katsotaan tarkoittavan kohtuullista aikaa saman päivän kuluessa. Hoidon tarve on arvioitava kolmen päivän kuluessa yhteydenotosta, hoidon tarpeen arvioi yleensä muu terveydenhuollon ammattihenkilö kuin lääkäri.
  • Lääketieteellisesti perustelluksi todettu hoito on järjestettävä kohtuullisessa ajassa, mutta kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun tarve on arvioitu, hammashoidossa kuuden kuukauden kuluessa.

HOITOTAKUUN TOTEUTUMINEN KINNULAN TERVEYSKESKUKSESSA

  • Odotusaika lääketieteellisesti perusteltuun kiireettömään hoitoon ja tutkimukseen lääkärin vastaanotolle on 1-3 viikkoa ja suun terveydenhuollossa 5-7 viikkoa.
  • Kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan virka-aikana saman päivän aikana, välitöntä hoitoa vaativat potilaat välittömästi.
  • Yhteyden terveyskeskukseen puhelimitse saa pääsääntöisesti välittömästi, mutta varsinkin arkiaamuisin klo 8.00-9.00 puhelinliikenne saattaa ruuhkautua samanaikaisesti annettavien päivystysaikojen takia, minkä takia pyydänkin ystävällisesti kiireettömässä ajanvarauksessa soittamaan vasta klo 9.00 jälkeen.
  • Terveyskeskuksessa työskentelevän sairaanhoitajan vastaanotolle on 12.4.2018 alkaen ajanvaraus, p. 044 459 6268.

2.9.2019

Mikael Ripatti
vastaava lääkäri