Ukrainalainen naisten lauluyhtye Marvinokin konsertti

Konsertti koulukeskuksen salissa keskiviikkona 25.9.2019 kello 19.00

Lauluyhtye on perustettu v. 2006 Lvivin kaupungissa Karpaattien vuoriston juurella. Yhtryeeseen kuuluu 5 nuorta, laulajakoulutuksen saanutta naista. Yhtye laulaa a cappella, ohjelmisto koostuu muinaisista ukrainalaisista lauluista, jotka koskevat koko elämää, syntymästä kuolemaan. Konserttiin kuuluvat tanssin elementit tuovat esitykseen näyttävyyttä, jokta korostavat aodon, vanhan ukrainalaisen musiikin juhlaa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy!

Tervetuloa!

Kinnulan kunta

 

 

KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEEN 19.9.2019

KOKOUSKUTSU

Kinnulan kunnanvaltuuston kokoukseen, joka pidetään kunnanviraston valtuustosalissa torstaina 19.9.2019 klo 19.00

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

3. Maakauppa, määräala Kirkkokangas -nimisestä tilasta

4. Kunnanhallituksen alaisena toimivan konserninohjauksen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston valinta toimikaudeksi 1.6.2019 – 31.5.2021

5. Sopimus Saarijärven-Viitasaaren seudun kunnat/Pohjoisen Keski-Suomen verkkopalvelut

6. Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen hyväksyminen

7. Talouden toteuma ajalta 1.1. – 30.6.2019

8. Investointien toteuma ajalta 1.1. – 30.6.2019

9. Muut asiat

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivulla kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Kinnulassa 4.9.2019

Manu Toikkanen

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Asfaltoinnit Kinnulassa syyskuussa 2019

Kinnulan kunta teettää kunnan omissa kohteissa päällystystöitä (asfaltoinnit) syyskuun loppupuolella. Urakoitsijana toimii YIT Teollisuus Oy.

Muillakin tahoilla kuten taloyhtiöillä, yrityksillä, yhteisöillä ja yksityisillä on mahdollisuus teettää päällystystöitä omissa kohteissaan. Näissä tapauksissa teidän mahdollisuus olla suoraan yhteydessä YIT Teollisuus OY:n Hannu Mäkiseen s-posti hannu.makinen@yit.fi tai p. 0400-209332. Käytännön järjestelyistä ja hinnoista sopiminen em. henkilön kanssa 13.9.2019 mennessä.

TOIMISTONHOITAJA HAKU

Kinnulan kunnassa on haettavana

toimistonhoitajan vakinainen työsuhde 1.10.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Toimistonhoitajan pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat tällä hetkellä kunnan arkistotoimeen liittyvät tehtävät. Jatkossa työ tulee sisältämään asiakirjahallinnon ohjauksen ja kehittämisen lisäksi käsi-, pääte- ja sähköisen arkistoinnin käyttöönotto- ja kehittämis- ja ylläpitotehtäviä sekä tiedonohjaussuunnitelman (TOS) käyttöönottotehtäviä seutukunnallisena yhteistyönä Kinnulan kunnan osalta. Käytössä on Dynasty asianhallintaohjelma. Toimistohoitajan tehtäviin kuuluvat arkistotoimen tehtävien lisäksi kunnan ostolaskujen käsittely-, ohjaus ja kehittämistehtäviä sekä muita toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviä.  Työn suorituspaikkana on Kinnulan kunnan keskustoimisto.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto, soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Tehtävä edellyttää tietoteknisten toimistosovellusten osaamista, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Luemme eduksi Rondo ja ProEconomica -ohjelmien käyttökokemuksen.

Tarjoamme sinulle itsenäisen ja monipuolisen työtehtävän mukavassa, osaavassa ja sitoutuneessa työyhteisössä. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimeen valitun on esitettävä nähtäväksi 30 vrk:n kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Hakemukset, joihin tulee liittää CV, kopiot tutkinto- ja työtodistuksista, pyydetään lähettämään 6.9.2019 klo 15.00 mennessä Kinnulan kunnan kunnanhallitukselle osoitteella Keskustie 45, 43900 KINNULA tai sähköpostitse marja.lehtonen@kinnula.fi

Lisätietoja antaa: kunnanjohtaja Erkki Nikkilä, puh. 044 – 459 6200, erkki.nikkila@kinnula.fi tai kunnansihteeri Marja Lehtonen, puh. 044 – 459 6260, marja.lehtonen@kinnula.fi

 

Kinnulassa 14.8.2019

 

Kunnanhallitus

KUULUTUS VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO

Kinnulan kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston valinta

toimikaudelle 1.6.2019 – 31.5.2021:

Kinnulan kunnanhallitus on kokouksessaan 12.8.2019 (§ 204) päättänyt ehdottaa uuden vanhus- ja vammaisneuvoston jäseniksi seuraavia henkilöitä:

Pauli Salonpää, pj., Kinnulan vanhustentuki ry/Kinnulan perusturva

Pirkko Leppänen, Keski-Suomen muistiyhdistys ry

Heikki Dahlbacka, yksityishenkilö

Olavi Tuikkanen, Kinnulan vapaat eläkeläiset

Juhani Räihä, Kinnulan rauhanyhdistyksen eläkeläiset

Marjatta Suominen, Eläkeliiton Kinnulan yhdistys

Seija Kinnunen (Jääjoki), yksityishenkilö

Kunnanhallitus on päättänyt asettaa ehdotuksen vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpanosta nähtäville viralliselle ilmoitustaululle ja kunnan kotisivuille nähtäväksi 30 vrk:n ajaksi 13.8.2019 alkaen. Kuulutusaikana ehdotettuun vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpanoon on mahdollista esittää muutoksia.

Muutosehdotukset tulee jättää kunnanhallitukselle (Keskustie 45, 43900 Kinnula tai sähköpostitse marja.lehtonen@kinnula.fi) viimeistään 12.9.2019.

Kinnula 13.8.2019

Kunnanhallitus

KOULUKULJETUKSET LV. 2019-2020

Koulutyö Kinnulan kunnassa alkaa torstaina 8.8.2019 klo 8.15.

Koulukuljetukset Tillgren Lines Oy:n linjavuoroilla ma- pe/ koulupäivinä:
Aamukuljetukset
klo 07:25 Kivijärvi – Saari- Muhola – Hiilinki – Keskuskoulu
klo 07:20 Lestijärvi – Yli-Lesti – Ojala – Kivikankaan th – kangaskylän koulun th – Niemenkylä- Keskuskoulu
klo 07:45 Jääjoki- Keskuskoulu

Iltapäiväkuljetukset
klo 14:15 Keskuskoulu- Hiilinki – Hakapelto- Muhola – Saari
klo 14:15 Keskuskoulu- Niemenkylä- Kangaskylä

klo 14.15 Keskuskoulu-Jääjoki

**
klo 15:05 Keskuskoulu- Hiilinki – Hakapelto- Muhola – Saari- Kivijärvi
Klo 15:05 Keskuskoulu- Kangaskylä- Kivikankaan th – Ojala – Yli-lesti- Lestijärvi
Linjavuoroille voi tulla matkustajaksi reitin varrelta pysäkeiltä. Matkustaja, jolle ei ole kunnan toimesta maksettua kuljetusta, voi maksaa matkan rahalla tai Matkahuollon matkakortilla.

Kinnuskuljetus Oy
Aamukuljetus
Klo 8.00 Silkkiperäntie-Keskuskoulu

Iltapäiväkuljetukset
Klo 12.15 Keskuskoulu-Muhola-Saarenkylä
Klo 12.15 Keskuskoulu-Silkkiperä-Jääjoki-Kangaskylä

Klo 15.05 Keskuskoulu-Jääjoki

 

LUKUVUODEN 2019-2020 TYÖ-JA LOMA-AJAT
Syyslukukausi 8.8.2019-20.12.2019
Syysloma vk 42
Joululoma 21.12.2019-6.1.2020
Kevätlukukausi 7.1.2020-30.5.2020
Talviloma vk 9

TIEDOTE KOULUKULJETUKSISTA

Koulukuljetukseen ovat oikeutettuja 0-3 lk:n oppilaat, joiden koulumatka on yli 3 km.  4lk-lukio raja on 5 km.

Jos erityisestä syystä koulukyytiin on tarvetta muilla perusteilla, tulee siitä tehdä hakemus sivistyslautakuntaan ja mukaan tulee liittää tarvittavat todistukset perusteluista.

Sivistystoimi