LUOKANOPETTAJAN VIRKA

KINNULAN KUNNAN perusopetuksessa julistetaan haettavaksi luokanopettajan virka  toistaiseksi 19.8.2019 alkaen. 

Toimipaikka on Nurmelan koulu, joka käsittää perusopetuksen vuosiluokat 0 – 6. Hakijalle katsotaan eduksi kokemus alkuopetuksesta. Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 986/1998 mukaisesti.  

Hakemukset, joihin on liitettävä ansioluettelo sekä jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista osoitetaan sivistyslautakunnalle ja lähetetään 8.8.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Sivistystoimisto, Keskustie 45, 43900 Kinnula. 

Virkaan valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja tehtävästä: 

vs. rehtori Päivi Mäkelä, 044-4596 230, paivi.makela@kinnula.fi tai  va. sivistysjohtaja Anitta Hakkarainen, p. 044-4596287anitta.hakkarainen@kinnula.fi 

Kinnulassa 18.7.2019

Sivistyslautakunta

 

 

KOKO KYLÄN KIRPPISKIERROS 20.-21.7.2019

Koko kylä kirppistelee lauantaina 20.7. kello 10-15 ja  sunnuntaina 21.7. kello 12-15. Tee ekoteko ja tule ostoksille. Mukaan ilmoittautuneille kirpputoreille suunnistetaan niistä tehdyn kartan mukaan. Karttoja saa mm. kirjastosta! Kirppiksiä voi olla myös muualla, kuin karttaan merkityt.

Vähintään kolmella kirppiksellä käyneet osallistuvat arvotaan, jossa arvotaan mm. lahjakortteja Scanburgeriin. Ota kirppiskartan kääntöpuolelle käyntimerkintä kolmelta myyjältä ja olet mukana arvonnassa.

Koko kylän kirppiskierroksen järjestävät Maatiaismartat ry ja Kinnulan kunta / Kotinurkat kuntoon -kampanja

Tästä kirppiskierros-karttaan:

http://www.kinnula.fi/wp-content/uploads/2019/07/Kirppiskartta-3.pdf

 

KESÄKIRJASTO ON SULJETTU 22.-28.7.2019

Kirjasto on suljettu 22.-28.7.2019!

Palautuksia voi jättää palautusluukusta, mutta ei mielellään CD-, DVD-levyjä tai äänikirjoja! Aineistokuljetus ei myöskään aja ko. aikana!

Sulkuajan jälkeen kesäkirjasto palvelee  normaalein aukioloajoin; maanantaina, tiistaina ja torstaina kello 12-18, keskiviikkona ja perjantaina ovet ovat avoinna kello 11-16!

Aina ajantasaiset aukioloajat, aineiston uusinnat ja varaukset www.keskikirjastot.fi

Kirjastotoimi

 

LUOKANOPETTAJAN VUOROTTELUVAPAAN SIJAISUUS

KINNULAN KUNNAN perusopetuksessa jatketaan hakua luokanopettajan viransijaisuuteen vuorotteluvapaan ajalle 7.8.2019 – 2.2.2020, johon hakijan on täytettävä vuorotteluvapaasäädöksien ehdot.
Sijaisuudessa opetusvelvollisuus on täynnä. Toimipaikka on Nurmelan koulu, joka käsittää perusopetuksen vuosiluokat 0 – 6. Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 986/1998 mukaisesti.
Hakemukset, joihin on liitettävä ansioluettelo sekä jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista osoitetaan sivistyslautakunnalle ja lähetetään 25.7.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Sivistystoimisto, Keskustie 45, 43900 Kinnula.
Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Lisätietoja tehtävästä: vs. rehtori Päivi Mäkelä, 044-4596 230, paivi.makela@kinnula.fi tai va. sivistysjohtaja Anitta Hakkarainen, p. 044-4596 287, anitta.hakkarainen@kinnula.fi
Kinnulassa 11.7.2019 Sivistyslautakunta

KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEEN 24.6.2019

KOKOUSKUTSU

 

Kinnulan kunnanvaltuuston kokoukseen, joka pidetään kunnanviraston valtuustosalissa

maanantaina 24.6.2019 kello 19.00.

 

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta.
 3. Eron myöntäminen teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta
 4. Vuoden 2018 arviointikertomus
 5. Kinnulan kunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 6. Valtuustoaloite (vaatimus) Silkkiperäntien loppuosan kunnallistamisesta
 7. Henkilöstöohjelman ja -ohjeen päivittäminen
 8. Investointien toteuma ajalta 1.1. – 31.3.2019
 9. Muut asiat
                                                                                                                                            Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivulla kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Kinnulassa 13.6.2019

 

Manu Toikkanen

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 

 

HANKINTAILMOITUS

KINNULAN KUNNAN KULJETUKSET AJALLA 1.8.2019 – 31.7.2020 + OPTIOVUODET 1 + 1
Kunnan kuljetusten hankinta tapahtuu neuvottelumenettelynä.

Hankinta koskee sivistystoimen osalta päivittäisiä oppilaskuljetuksia, keskuskeittiön ruoankuljetuksia, perusturvatoimialan kuljetuksia sekä kaikkien hallinnonalojen satunnaisia kuljetuksia lähialueille (n. 100 km).

Edellä mainituista eri hallinnonalojen kuljetuksista tehdyt tarvekuvaukset ja hankinnan
perusteet (hinnan osuus 80 % ja laatutekijöiden osuus 20 %) ovat noudettavissa Kinnulan
kunnanvirastolta ajalla 31.5. – 7.6.2019. (31.5.2019 tapahtuvan noudon osalta,
yhteydenottopyyntö sosiaalijohtaja Kirsi Aloseen, puh: 044-459 6321.) Muina aikoina asiakirjat voi noutaa kunnan asiointipisteestä klo 9.00 – 15.00 välisenä aikana.

Yritysten ja henkilöiden, jotka ovat kiinnostuneita hankinta-asiakirjoihin tutustuttuaan
osallistumaan neuvotteluun otsikossa mainitusta hankinnasta/osahankinnasta, tulee
ilmoittautua 7.6.2019 klo 15.00 mennessä va. sivistysjohtaja Anitta Hakkaraiselle, puh. 044- 459 6287 tai  anitta.hakkarainen@kinnula.fi. Neuvottelut käydään aikavälillä 10.-13.6.2019.
Neuvottelujen jälkeen siihen osallistuneet voivat jättää tarjoukset hankinnasta tilaajan erikseen ilmoittamana aikavälinä.

Kinnulassa 29.5.2019

Hankintayksikkö

KUULUTUS 2019 EUROPARLAMENTTIVAALISTA

KUULUTUS

Vuoden 2019 europarlamenttivaalit toimitetaan Kinnulan kunnassa seuraavasti:

ENNAKKOÄÄNESTYS

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys toimitetaan 15. – 21.5.2019 kunnan asiointipisteessä (yhteispalvelupiste) os. Keskustie 45.
Ennakkoäänestys tapahtuu arkisin (ma – pe) klo 10 – 18, lauantaina ja sunnuntaina klo 10 – 14. Laitoksissa tapahtuvista äänestyksistä ilmoitetaan niissä kussakin erikseen.

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestyksessä voi siten äänestää omaishoitaja, joka on:
a) tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen;
b) asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa; ja
c) on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin omaishoidettava.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti os. Keskustie 45, 43900 Kinnula tai vaihtoehtoisesti puhelimitse asiointipisteeseen (Maarit Piispanen) 044 – 459 6204 tai keskusvaalilautakunnan sihteerille (Marja Lehtonen) 044-459 6260 viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen kello 16.00. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS sunnuntaina 26.5.2019 klo 9.00 – 20.00.

Äänestysalue Äänestyspaikka

1. Kinnula, Koulukeskus, oppilasaula
Keskustie 27

2. Saari, Muholan monitoimitalo
Häähkäniementie 20

HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN

Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu
henkilöllisyyden osoittava asiakirja. Väestörekisterikeskuksen lähettämän ilmoituskortin mukaan ottaminen ja luovuttaminen vaalitoimitsijalle nopeuttaa ennakkoäänestystä.

Kinnulassa 3.5.2019 Kinnulan kunnan keskusvaalilautakunta