KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEEN 19.9.2019

KOKOUSKUTSU

Kinnulan kunnanvaltuuston kokoukseen, joka pidetään kunnanviraston valtuustosalissa torstaina 19.9.2019 klo 19.00

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

3. Maakauppa, määräala Kirkkokangas -nimisestä tilasta

4. Kunnanhallituksen alaisena toimivan konserninohjauksen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston valinta toimikaudeksi 1.6.2019 – 31.5.2021

5. Sopimus Saarijärven-Viitasaaren seudun kunnat/Pohjoisen Keski-Suomen verkkopalvelut

6. Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen hyväksyminen

7. Talouden toteuma ajalta 1.1. – 30.6.2019

8. Investointien toteuma ajalta 1.1. – 30.6.2019

9. Muut asiat

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivulla kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Kinnulassa 4.9.2019

Manu Toikkanen

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja