KUULUTUS VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO

Kinnulan kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston valinta

toimikaudelle 1.6.2019 – 31.5.2021:

Kinnulan kunnanhallitus on kokouksessaan 12.8.2019 (§ 204) päättänyt ehdottaa uuden vanhus- ja vammaisneuvoston jäseniksi seuraavia henkilöitä:

Pauli Salonpää, pj., Kinnulan vanhustentuki ry/Kinnulan perusturva

Pirkko Leppänen, Keski-Suomen muistiyhdistys ry

Heikki Dahlbacka, yksityishenkilö

Olavi Tuikkanen, Kinnulan vapaat eläkeläiset

Juhani Räihä, Kinnulan rauhanyhdistyksen eläkeläiset

Marjatta Suominen, Eläkeliiton Kinnulan yhdistys

Seija Kinnunen (Jääjoki), yksityishenkilö

Kunnanhallitus on päättänyt asettaa ehdotuksen vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpanosta nähtäville viralliselle ilmoitustaululle ja kunnan kotisivuille nähtäväksi 30 vrk:n ajaksi 13.8.2019 alkaen. Kuulutusaikana ehdotettuun vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpanoon on mahdollista esittää muutoksia.

Muutosehdotukset tulee jättää kunnanhallitukselle (Keskustie 45, 43900 Kinnula tai sähköpostitse marja.lehtonen@kinnula.fi) viimeistään 12.9.2019.

Kinnula 13.8.2019

Kunnanhallitus