LUOKANOPETTAJAN VUOROTTELUVAPAAN SIJAISUUS

KINNULAN KUNNAN perusopetuksessa jatketaan hakua luokanopettajan viransijaisuuteen vuorotteluvapaan ajalle 7.8.2019 – 2.2.2020, johon hakijan on täytettävä vuorotteluvapaasäädöksien ehdot.
Sijaisuudessa opetusvelvollisuus on täynnä. Toimipaikka on Nurmelan koulu, joka käsittää perusopetuksen vuosiluokat 0 – 6. Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 986/1998 mukaisesti.
Hakemukset, joihin on liitettävä ansioluettelo sekä jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista osoitetaan sivistyslautakunnalle ja lähetetään 25.7.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Sivistystoimisto, Keskustie 45, 43900 Kinnula.
Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Lisätietoja tehtävästä: vs. rehtori Päivi Mäkelä, 044-4596 230, paivi.makela@kinnula.fi tai va. sivistysjohtaja Anitta Hakkarainen, p. 044-4596 287, anitta.hakkarainen@kinnula.fi
Kinnulassa 11.7.2019 Sivistyslautakunta