Kuulutus teollisuusalueen asemakaavan laajentamisesta

Ilmoitamme Kinnulan kunnan teollisuusalueen asemakaavan laajentamisen ja osittaisen muutoksen vireilletulosta MRL 63 §:n mukaisesti.

 Kinnulan kirkonkylän itäosaan sijoittuvaa teollisuusalueen asemakaavaa on tarpeen laajentaa uuden teollisuustoiminnan tarpeisiin. Samassa yhteydessä voimassa olevaa teollisuusalueen asemakaavaa muutetaan osittain mm. katulinjausten osalta.

Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Kinnulan kunnanvirastossa 15.5. – 29.5.2019. Vireilletuloaineistoon voi tutustua myös kunnan internet-sivuilla osoitteessa www.kinnula.fi. Osallisilla ja muilla kunnan asukkailla on mahdollisuus nähtävilläoloaikana esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee jättää nähtävillä oloajan kuluessa 29.5.2019 mennessä Kinnulan kunnanvirastoon osoitteeseen Keskustie 45, 43900 Kinnula tai sähköpostitse kinnulan.kunta@kinnula.fi.

Kinnulan kunnanhallitus

Liite: Teollisuusalueen asemakaavan laajentaminen osallistumis- ja arviointisuunnitelma