Kokouskutsu kunnanvaltuuston kokous 21.5.2019

KOKOUSKUTSU

Kinnulan kunnanvaltuuston kokoukseen, joka pidetään kunnanviraston valtuustosalissa

tiistaina 21.5.2019 kello 19.00.

  1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
  3. Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta toimikaudelle 1.6.2019 – 31.5.2021
  4. Kunnanhallituksen vaali toimikaudelle 1.6.2019 – 31.5.2021
  5. Perusturvalautakunnan jäsenten valinta toimikaudelle 1.6.2019 – 31.5.2021
  6. Talouden toteuma ajalta 1.1. – 31.3.2019
  7. Muut asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivulla kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Kinnulassa 10.5.2019

Manu Toikkanen

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja