KUULUTUS 2019 EUROPARLAMENTTIVAALISTA

KUULUTUS

Vuoden 2019 europarlamenttivaalit toimitetaan Kinnulan kunnassa seuraavasti:

ENNAKKOÄÄNESTYS

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys toimitetaan 15. – 21.5.2019 kunnan asiointipisteessä (yhteispalvelupiste) os. Keskustie 45.
Ennakkoäänestys tapahtuu arkisin (ma – pe) klo 10 – 18, lauantaina ja sunnuntaina klo 10 – 14. Laitoksissa tapahtuvista äänestyksistä ilmoitetaan niissä kussakin erikseen.

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestyksessä voi siten äänestää omaishoitaja, joka on:
a) tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen;
b) asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa; ja
c) on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin omaishoidettava.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti os. Keskustie 45, 43900 Kinnula tai vaihtoehtoisesti puhelimitse asiointipisteeseen (Maarit Piispanen) 044 – 459 6204 tai keskusvaalilautakunnan sihteerille (Marja Lehtonen) 044-459 6260 viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen kello 16.00. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS sunnuntaina 26.5.2019 klo 9.00 – 20.00.

Äänestysalue Äänestyspaikka

1. Kinnula, Koulukeskus, oppilasaula
Keskustie 27

2. Saari, Muholan monitoimitalo
Häähkäniementie 20

HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN

Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu
henkilöllisyyden osoittava asiakirja. Väestörekisterikeskuksen lähettämän ilmoituskortin mukaan ottaminen ja luovuttaminen vaalitoimitsijalle nopeuttaa ennakkoäänestystä.

Kinnulassa 3.5.2019 Kinnulan kunnan keskusvaalilautakunta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

19 − ten =